HỘI NHẬP

Tháng 7, 2020 - Các khóa tu tại Bắc Cali và Hoa Thịnh Đốn.

27 Tháng Bảy 20198:24 CH(Xem: 150)

THÁNG 7

SACRAMENTO

Khóa Bát nhã đặc biệt

Từ ngày thứ bảy 4 tới ngày thứ bảy 11 ( 8 ngày)

Ban tổ chức: Hội Trưởng  TTK Sacramento:

Ông Thông Văn <anfam999@yahoo.com>

Trưởng ban tu học: Tâm Sơn: <dangnguyen0509@yahoo.com>

SAN  JOSE

Khóa Bát nhã đặc biệt  

Từ chủ nhật 12 tới  chủ nhật 19 (8 ngày)

Ban tổ chức:       

Hội Trưởng TTK Bắc Cali : Hoằng Phương <hoangphuong1951@yahoo.com>

Trưởng ban Tu học: Viên Quang <tandiem999@yahoo.com>

HOA THỊNH ĐỐN

Khóa Bát nhã đặc biệt

Từ thứ ba 21 tới thứ ba 28 (8 ngày)

Ban tổ chức: Trưởng đạo tràng: cô Tâm Diệu Phú <tamdieuphu@gmail.com>

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn