HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  AUDIO GIÁO TRÌNH KHÓA THIỀN CĂN BẢN

  Saturday, August 24, 20194:39 PM(View: 7063)

  web-app-icon-thien-tanh-khong-144x144     Ni Sư Triệt Như
       AUDIO
  GIÁO TRÌNH KHÓA THIỀN CĂN BẢN

   
           CLICK vào ICON tam giác để nghe, bấm nút phải chuột / Save Audio As để download xuống máy  001_Triệt Như
  TCB_20180303_KHAI THÔNG VỀ THIỀN_Nam Cali

  002_Triệt Như TCB_20181006_NHỮNG BƯỚC TU TẬP GIAN KHỔ CỦA ĐỨC PHẬT_Perth-Uc chau  

  003_Triệt Như TCB_20180310_CÁI BIẾT CÓ LỜI p1_ Nam Cali 

  004_Triệt Như TCB_20180310_CÁI BIẾT CÓ LỜI p2_ Nam Cali 


  005_Triệt Như TCB_20180310_CÁI BIẾT KHÔNG LỜI p1_Nam Cali 


  006_Triệt Như TCB_20180310_CÁI BIẾT KHÔNG LỜI p2_Nam Cali 


  007_Triệt Như TCB_20180311_THỰC TẬP THƯ GIẢN LƯỠI_Nam Cali 


  008_Triệt Như TCB_20180311_THỰC TẬP NGHE BẰNG TÁNH NGHE_Nam Cali 


  009_Triệt Như TCB_20180311_THỰC TẬP THẤY BẰNG TÁNH THẤY_Nam Cali 


  010_Triệt Như TCB_20180311_THỰC TẬP THỞ_Nam Cali 


  011_Triệt Như TCB_20180311_ĐÚC KẾT THỰC TẬP THIỀN_Nam Cali 


  012_Triệt Như TCB_20181002_KHAI TRIỂN TÂM_Perth-Uc chau  


  013_Triệt Như TCB_20181005_HỒI ĐÁP SINH HỌC TRONG THIỀN_Perth-Uc chau  


  014_Triệt Như TCB_20180310_VÀI HÌNH ẢNH NÃO BỘ LIÊN HỆ THIỀN_Nam Cali 


  015_Triệt Như TCB_20181003_TAM PHÁP ẤN_Perth-Uc chau  


  016_Triệt Như TCB_20181004_BÀI KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ_Perth-Uc chau  


  017_Triệt Như TCB_20181006_TỔNG QUÁT VỀ THIỀN ĐỊNH_Perth-Uc chau  


  018_Triệt Như TCB_20180317_TỔNG KẾT KHÓA CĂN BẢN_Nam Cali  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Monday, December 10, 2012(View: 77230)
  Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
  Monday, December 10, 2012(View: 64482)
  Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
  Sunday, August 1, 2010(View: 29832)
  Trong tư thế tọa thiền quí vị hít vào chậm, dài, sâu bằng 5 tiếng đếm thầm trong não. Hai, sau đó quí vị thở ra cũng dài sâu, nhưng gấp 2 lần hít vào. Tức là quí vị đếm thầm từ 1 đến 10. Trong tiến trình này quí vị chỉ giữ niệm biết khi hít vào dài, sâu, chậm bằng 5 tiếng đếm và thở ra gấp hai lần hít vào. Mấu chốt ở chỗ này là niệm biết.
  Monday, June 14, 2010(View: 18712)
  Bài Đọc thêm Khóa THIỀN CĂN BẢN Biên soạn: Thầy Thích Thông Triệt - Người đọc: Tuệ Lạc
  Saturday, June 12, 2010(View: 29173)
  Dù tất cả chúng sinh đều có tánh giác và Phật tánh, tánh giác và Phật tánh đó vẫn chưa trở thành hiện thực trong thân và tâm ta. Bởi vì Phật tánhtiềm năng giác ngộ vốn tiềm tàng bên trong chúng sinh. Tiềm năng này đòi hỏi phải có sự tác động từ bên ngoài hay bên trong tâm mới đủ điều kiện bật ra. Chính vì thế, loài người dù có Phật tánh, Phật tánh cũng nằm im đâu đó trong tâm chúng ta. Loài thú dù cũng có Phật tánh, Phật tánh cũng đành mai một trong chúng. Bởi vì cả hai đều thiếu điều kiện từ bên ngoài hay bên trong tác động, nên Phật tánh không thể bật ra được.
  Saturday, June 12, 2010(View: 10478)
  Câu hỏi và thảo luận.
  Thursday, April 22, 2010(View: 19599)
  Lời mở đầu Từ năm 1995, hướng dẫn tu học ở các lớp Thiền Căn Bản, chúng tôi luôn luôn có soạn Bài Đọc Thêm kèm theo bài giảng. Chủ đích của Bài Đọc Thêm là chúng tôi nhắm giúp thiền sinh có thêm kiến thức về bài giảng. Nay nhận thấy những bài này có nhiều tác dụng hữu ích đối với quí vị mới bắt đầu đi vào Thiền, chúng tôi cho in kèm theo bài giảng. Nếu thấy cần có thêm kiến thức Thiền học, Phật học, và Khoa học, hay cần nhớ lại bài học, quí vị có thể xem Bài Đọc Thêm, còn nếu thấy đủ thì không cần xem thêm. Thầy Thích Thông Triệt
  Saturday, April 10, 2010(View: 11030)
  Chương trình hướng dẫn trong Khóa Thiền Căn Bản: 1) Kiến thức Phật học: Giải thích Ý nghĩa niệm danh hiệu Phật. Sơ lược về Tiến trình tu chứng của Đức Phật. Kinh Một dính mắc may mắn (Kinh Nhất dạ hiền giả). Kinh Vô ngã tướng Kinh Bàhiya 2) Kiến thức Thiền học: Q uan niệm mới về thực hành thiền. Nghi thức tọa thiền, xả thiền và thiền hành. Đại cương 4 phương tiện thực hành trong Thiền: Quán, Chỉ, Định, Huệ. Ba Sắc Thái Biết [Audio:S ư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Đạo Tràng Saccramento vào ngày 25-02-2008 ] 3) Kiến thức Khoa học: Sự tương tác giữa Tâm, Pháp, Não bộ, Tuyến Nội tiết đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh con người. Hồi đáp sinh học trong Thiền. Đại cương Hệ thần kinh tự quản. 4) Kiến thức Kỹ thuật thực hành: Q uán (Tam Pháp ấn) Chỉ (Thư giãn lưỡi) Định (Thở. "Không nói” bước 1&2) Huệ (Không dán nhãn đối tượng)
  1,259,269