HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  AUDIO GIÁO TRÌNH KHÓA BÁT NHÃ - Lớp TRUNG CẤP 1

  Saturday, August 24, 20195:51 PM(View: 4125)
  web-app-icon-thien-tanh-khong-144x144      Ni Sư Thích Nữ Triệt Như
       AUDIO
  Khóa BÁT NHÃ Lớp TRUNG CẤP 1

   
       
      CLICK vào ICON tam giác để nghe, bấm nút phải chuột / Save Audio As để download xuống máy  019_Triệt Như BN1_20180602_CÁI BIẾT CÓ LỜI VÀ CÁI BIẾT KHÔNG LỜI_ Houston  

  020_Triệt Như BN1_20180602_CÁI BIẾT VÀ CÁI NÓI_Houston  

  021_Triệt Như BN1_20180602_CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT_Houston  

  022_Triệt Như BN1_20180603_PHƯƠNG THỨC SAMATHA & SAMADHI_Houston  

  023_Triệt Như BN1_20180603_TRÍ HUỆ BÁT NHÃ_Houston  

  024_Triệt Như BN1_20180604_CHÂN LÝ QUI ƯỚC_Houston  

  025_Triệt Như BN1_20180604_HAI CHÂN LÝ TRONG PHẬT PHÁP_Houston  

  026_Triệt Như BN1_20180605_TIẾN TRÌNH TU TẬP CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA_Houston  

  027_Triệt Như BN1_20180606_KHÁI QUÁT VỀ NHẬN THỨC_Houston  

  028_Triệt Như BN1_20180606_SỰ CHỨNG NGỘ BA MINH CỦA ĐỨC PHẬT_Houston  

  029_Triệt Như BN1_20180606_THIỀN ĐỊNH VÀ KHÔNG NÓI_ Houston  

  030_Triệt Như BN1_20180607_KHAI TRIỂN NHẬN THỨC_Houston  

  031_Triệt Như BN1_20180608_ĐÚC KẾT THỰC TẬP KHÔNG NÓI_ Houston  

  032_Triệt Như BN1_20180608_TÁC ĐỘNG SINH HỌC TRONG ĐỊNH_Houston  

  033_Triệt Như BN1_20170613_TỨ DIỆU ĐẾ_p1_San Jose

  034_Triệt Như BN1_20170613_TỨ DIỆU ĐẾ_p2_San Jose

  035_Triệt Như BN1_20180608_TỔNG KẾT KHÓA BÁT NHÃ 1_Houston

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Tuesday, June 19, 2012(View: 58555)
  Bài Giảng của Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã 28, bắt đầu từ 22 đến 28 tháng 4 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California.
  Saturday, June 5, 2010(View: 13759)
  NỘI DUNG TU HỌC: Khóa BÁT NHÃ - Lớp Trung Cấp 1
  1,261,250