HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  AUDIO GIÁO TRÌNH KHÓA BÁT NHÃ - Lớp TRUNG CẤP 4

  Sunday, August 25, 201910:14 AM(View: 3793)
       web-app-icon-thien-tanh-khong-144x144 Ni Sư Thích Nữ Triệt Như
       AUDIO
  Khóa BÁT NHÃ Lớp TRUNG CẤP 4

   
          
  CLICK vào ICON tam giác để nghe, bấm nút phải chuột / Save Audio As để download xuống máy

         

  059_Triệt Như BN4_20180715_CỐT LÕI THỰC HÀNH THIỀN_ Sacramento  

  060_Triệt Như BN4_20151012_KHAI TRIỂN VỀ NHẬN THỨC p1_Tổ Đình

  061_Triệt Như BN4_20151012_KHAI TRIỂN VỀ NHẬN THỨC p2_Tổ Đình

  062_Triệt Như BN4_20151012_KHAI TRIỂN VỀ CHÂN NHƯ_Tổ Đình

  063_Triệt Như BN4_20151013_BÁT NHÃ TÂM KINH_Tổ Đình

  064_Triệt Như BN4_20151015_TỔNG KẾT Kinh NIỆM XỨ_Tổ Đình

  065_Triệt Như BN4_20151017_KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN p1_Tổ Đình

  066_Triệt Như BN4_20151017_Kinh ĐẠI BÁT NIẾT BÀN p2_Tổ Đình

  067_Triệt Như BN4_20151017_Kinh ĐẠI BÁT NIẾT BÀN p3_Tổ Đình

  068_Triệt Như BN4_20151018_TỔNG KẾT BÁT NHÃ 4_ Tổ Đình

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Sunday, October 2, 2011(View: 60935)
  Tại Thiền Viện Tánh Không 18525 Frantz Road – Perris , CA 92570 Vào ngày Thứ Bảy 15 tháng 10, 2011 5pm – 6pm: Buổi Cơm chay thân mật - 6:pm – 10-pm: Đêm văn nghệ tiển Thầy Nhập Thất
  Friday, July 16, 2010(View: 15787)
  Mục tiêu dạy Thiền của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là hướng dẫn người tu đạt được tâm Phật, tức tâm tathà qua phương thức KHÔNG LỜI. Muốn hiển thị (unfold) đạo không lời, Tổ đưa ra thí dụ về mẫu chuyện hỏi đáp giữa hai thầy trò, với mục đích nhắm giúp người tu nhận ra tác dụng thâm sâu của Nhận Thức Biết Không Lời qua phương thức chỉ bày tác dụng của Vô tâm.
  1,259,279