HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Ni Sư Triệt Như - CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT

Monday, August 26, 20197:23 AM(View: 7277)


web-app-icon-thien-tanh-khong-144x144     Ni Sư Thích Nữ Triệt Như
     AUDIO
CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT

 
        
CLICK vào ICON tam giác để nghe, bấm nút phải chuột / Save Audio As để download xuống máy069_Triệt Như CDDB_20170413_TỔNG KẾT VỀ ĐỊNH p1_khóa Tu Nghiệp Thường Niên_Tổ Đình


070_Triệt Như CDDB_20170413_TỔNG KẾT VỀ ĐỊNH p2_khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thường Niên_Tổ Đình


071_Triệt NhưCDDB_20131218_TÍNH NGUYÊN TẮC NGƯỜI CƯ SĨ p1 _Houston  


072_Triệt Như CDDB_20131218_TÍNH NGUYÊN TẮC NGƯỜI CƯ SĨ p2_Houston  


073_Triệt Như CDDB_20150829_GIÁ TRỊ CỦA NHẬP THẤT CHUYÊN TU _San Jose 


074_Triệt Như CDDB_20150901_SỐNG THIỀN Nhập thất Định Huệ_San Jose  


075_Triệt Như CDDB_20160221_BA SẮC THÁI TÂM TRONG ĐẠO PHẬT_ SinhHoatGiaoTho Tổ Đình


076_Triệt Như CDDB_20170713_VÔ NGÃ TRONG ĐẠO PHẬT_Nam Cali  


077_Triệt Như CDDB_20181222_MỘT NĂM NHÌN LẠI_Nam Cali  


078_Triệt Như CDDB_20181016_NÓI VỚI NGƯỜI ĐANG KH_Melbourne


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, August 26, 20197:24 AM(View: 2953)
Monday, August 26, 20197:12 AM(View: 5396)
69,256