HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  HT THÍCH THÔNG TRIỆT Audio Book: Tiến Trình Tu ChứngThành Đạo của Đức Phật

  Friday, September 6, 20193:07 PM(View: 121)
  Hòa Thượng THÍCH THÔNG TRIỆT
  Audio Book: Tiến Trình Tu ChứngThành Đạo của Đức Phật


  Reader's Comment
  Monday, September 9, 20193:53 PM
  Guest
  Xin chào, vào thời điểm mình xem trang này (09.09.2019 17h54), không có file audio hay chương trình để chạy audio book đã nêu trong tên của bài viết. Mình sẽ quay lại trang này vào một lúc khác. Xin cám ơn ban quản trị trang web cập nhật file audio.
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,257,379