HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HT THÍCH THÔNG TRIỆT Audio Book: Tiến Trình Tu ChứngThành Đạo của Đức Phật

Friday, September 6, 20193:07 PM(View: 851)
Hòa Thượng THÍCH THÔNG TRIỆT
Audio Book: Tiến Trình Tu ChứngThành Đạo của Đức Phật


Reader's Comment
Sunday, July 4, 20217:32 AM
Guest
Phật Tử Minh Nhẫn
17:30 giờ Canberra - Australia 05/07/2021. Minh Nhẫn vào trang Web Thiền TÁNH KHÔNG này tìm vẫn chưa thấy các tài liệu giảng dạy (Dạng Chữ Viết và Sách) của Sư Tổ của THIỀN TÁNH KHÔNG.
Kính Xin cập nhật nếu có thời gian.

Mô Phật
Minh Nhẫn.
Monday, September 9, 20193:53 PM
Guest
Xin chào, vào thời điểm mình xem trang này (09.09.2019 17h54), không có file audio hay chương trình để chạy audio book đã nêu trong tên của bài viết. Mình sẽ quay lại trang này vào một lúc khác. Xin cám ơn ban quản trị trang web cập nhật file audio.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
2,319,686,071,854,654,172