HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD025 AUDIO: NGỒI THIỀN Nhạc KHÔNG GIÁC &TÂM NHƯ -AUDIO Ban Hợp Ca DT Houston trình bày

Wednesday, August 26, 20203:12 PM(View: 1980)

 

NGỒI THIỀN
DD24 NgoiThien
 

Ngồi thiền như ngồi chơi

Trong tâm chẳng mong cầu

Trong đầu không tiếng nói

Chỉ còn niệm biết thôi

 

Ngồi thiền như ngồi chơi

Lăng xăng dứt sạch rồi

Não phiền thôi quấy rối

Mặt mày thêm sáng tươi

 

Bạn ơi! Hãy vào đây ngồi chơi

Không tập trung cố gắng

Không tưởng tượng xa vời

Không mông lung tự kỷ

Không khen mình chê người.

 

Ngồi thiền như ngồi chơi

Cứ như thế qua ngày

Như người đang đun nước

Đun hoài nước phải sôi

 
 KHÔNG GIÁC & TÂM NHƯ
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
146,633