HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Sách Nói: Tâm Tình Với Nhau (TTVN) từ Bài 1 đến 50

Friday, September 25, 20201:26 PM(View: 5289)
Sách Nói: Tâm Tình Với Nhau (TTVN)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.


Bài 1: Hoa Tổ Đình

Bài 2: Tâm Tình Với Bạn

Bài 3: Ai Lên Tổ Đình

Bài 4: Không Phải Chỉ Có Một Bệnh Dịch Covid-19

Bài 5: Chuyện Đào Cốc Ngũ Tiên

Bài 6: Hồi Âm

Bài 7: Hoa Ngủ

Bài 8: Thiên Sứ

Bài 9: Để Cho Mây Bay

Bài 10: Pháp Thở

Bài 11:  Dòng Sông Nào Cho Ai

Bài 12: Khổ Đau Và Hạnh Phúc

Bài 13: Xung Đột Hay Hài Hòa

Bài 14: Thiền Hành

Bài 15: Vô Ngã

Bài 16: Tự Mình Là Ngọn Đèn

Bài 17: Không - Chân Như

Bài 18: Người Lái Chiếc Xe Đời

Bài 19: Ai Tri Âm Đó

Bài 20: Vượt Trên Ngã Và Vô Ngã

BÀI 21: Soi Gương Thấy Ai

Bài 22: Thực Tập Không Nói

Bài 23: Tứ Diệu ĐếTục Đế Bát Nhã

Bài 24: Hãy Nhìn Lại Mình

Bài 25: Tâm Con Như Đất 

Bài 26: Phật Cao Bao Nhiêu

Bài 27: Sứ Giả Như Lai

Bài 28: Nói Như Hoa

Bài 29: Trong Mơ Nói Mớ

Bài 30: Tu Chợ

Bài 31: Thiền Sư Ni Diệu Nhân

Bài 32: Thần Thông Của Thiền

Bài 33: Người Đi Không Bao Giờ Trở Lại

Bài 34: Mọi Phút Thiền

Bài 35: Kho Tàng Của 40 Tên Trộm

Bài 36: Triệu Tử Long

Bài 37: Thế À

Bài 38: Pháp Thân

Bài 39: Giới Của Thiền

Bài 40: Không Nước Không Trăng

Bài 41: Pháp Kính

Bài 42: Như Lý Tư Duy

Bài 43: Mình Là Ai

Bài 44: Bàn Thêm Về Thần Thông

Bài 45: Không Gì Nguy Hiễm Bằng

Bài 46: Gương Sáng Muôn Đời

Bài 47: BHAVANGA

Bài 48: Một Chiếc Lá

Bài 49: RYONEN

Bài 50: Tại Sao Là Khóa Bát Nhã Dặc Biệt


Reader's Comment
Saturday, October 24, 20202:08 PM
Guest
Chúng con xin Chân thành cám ơn Ni Sư đã chịu khó đọc lên những bài TTVN giúp chúng con hiểu rõ , nghe rõ mà không cần phải đọc nhiều vì càng lớn tuổi mắt càng lem nhem .
Lòng Từ bi của Ni Sư vô lượng, vô biên.
Kính chúc Ni Sư Thân Tâm thường an lạc.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, July 14, 2021(View: 1853)
Các bài viết trong mục Suối Nguồn Hạnh Phúc với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Wednesday, October 28, 2020(View: 4737)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Saturday, August 24, 2019(View: 9933)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Saturday, August 24, 2019(View: 6697)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 5685)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 6488)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 5531)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Wednesday, November 17, 2021(View: 484)
Ni sư Triệt Như Audio: LÀM SAO THỰC HÀNH THIỀN HUỆ Sinh hoạt đạo tràng San Jose- Sacramento 14-11-2021
Wednesday, November 10, 2021(View: 442)
Ni sư Triệt Như Audio:PHẢI ĐỨNG TRÊN ĐỈNH NÚI Sinh hoạt đạo tràng Houston 7-11-2021
Tuesday, August 31, 2021(View: 619)
Ni sư Triệt Như Audio: PHẢI SỐNG VỚI TRÍ TUỆ - Sinh hoạt Tăng đoàn Úc châu 25-8-2021.
Tuesday, April 20, 2021(View: 1691)
Phân biệt thuật ngữ Phật Tánh và Tánh Giác.
Monday, September 28, 2020(View: 2513)
Phân biệt CHỈ ( SAMATHA) và ĐỊNH ( SAMADHI) - Áp dung trong thực hành Tứ Niệm Xứ
Tuesday, September 8, 2020(View: 3589)
Trình bày cốt lõi con đườngg tu của mình 1 cách
Thursday, June 18, 2020(View: 6493)
Khóa An Cư Tại Tổ Đình
Monday, June 1, 2020(View: 3830)
Khóa An Cư Tại Cairns, Úc Châu đầu năm 2020.
Saturday, April 11, 2020(View: 2928)
Lớp Thiền Căn Bản Ngắn Hạn Trong Tháng 11, 2019 Tại Chùa Hoa Sen, Việt Nam'
Sunday, April 5, 2020(View: 4265)
Các Bài Giảng Cuối Năm 2019 Tại Các Đạo Tràng Tánh Không.
Wednesday, March 25, 2020(View: 2771)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sydney, Úc Châu năm 2019.
Friday, March 13, 2020(View: 2438)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Perth, Úc Châu năm 2019.
Thursday, December 12, 2019(View: 3527)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc năm 2019.
Monday, December 9, 2019(View: 2343)
Khóa Tu Học Tại Schenkenzell, Đức Quốc Năm 2019.
Thursday, November 21, 2019(View: 2691)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thụy Sỹ Năm 2019.
Thursday, October 10, 2019(View: 2818)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto
Thursday, September 5, 2019(View: 3144)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại San Jose
Tuesday, August 20, 2019(View: 3713)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sacramento
Wednesday, January 13, 2016(View: 8267)
Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại Houston ngày 3 tháng 1, 2016
Saturday, October 31, 2015(View: 11738)
"Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người" của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, Quyển sách này đã được thu âm
Wednesday, July 31, 2013(View: 24246)
CÁCH AN TRÚ TRONG TÂM TATHĀ - Audio: nghe tiếng khánh để thực tập GIAI ĐOẠN 1- BƯỚC 1
Saturday, March 3, 2012(View: 57627)
Nghe ÂmThanh Tiếng Chuông bước 2: Lớp Trung Cấp Bát Nhã 35 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
Saturday, March 3, 2012(View: 76846)
Nghe Âm Thanh Tiếng Chuông bước 1: khóa Thiền Căn Bản 30 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
Monday, July 26, 2010(View: 61258)
Audio - Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Thiền Thất Chân Như ngày 14-01-2007
Wednesday, May 12, 2010(View: 64848)
Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Đạo Tràng Saccramento vào ngày 25-02-2008
1,468,559