HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  Sách Nói: Tâm Tình Với Nhau (TTVN) từ Bài 1 đến 50

  Friday, September 25, 20201:26 PM(View: 2724)
  Sách Nói: Tâm Tình Với Nhau (TTVN)
  Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.


  Bài 1: Hoa Tổ Đình

  Bài 2: Tâm Tình Với Bạn

  Bài 3: Ai Lên Tổ Đình

  Bài 4: Không Phải Chỉ Có Một Bệnh Dịch Covid-19

  Bài 5: Chuyện Đào Cốc Ngũ Tiên

  Bài 6: Hồi Âm

  Bài 7: Hoa Ngủ

  Bài 8: Thiên Sứ

  Bài 9: Để Cho Mây Bay

  Bài 10: Pháp Thở

  Bài 11:  Dòng Sông Nào Cho Ai

  Bài 12: Khổ Đau Và Hạnh Phúc

  Bài 13: Xung Đột Hay Hài Hòa

  Bài 14: Thiền Hành

  Bài 15: Vô Ngã

  Bài 16: Tự Mình Là Ngọn Đèn

  Bài 17: Không - Chân Như

  Bài 18: Người Lái Chiếc Xe Đời

  Bài 19: Ai Tri Âm Đó

  Bài 20: Vượt Trên Ngã Và Vô Ngã

  BÀI 21: Soi Gương Thấy Ai

  Bài 22: Thực Tập Không Nói

  Bài 23: Tứ Diệu ĐếTục Đế Bát Nhã

  Bài 24: Hãy Nhìn Lại Mình

  Bài 25: Tâm Con Như Đất 

  Bài 26: Phật Cao Bao Nhiêu

  Bài 27: Sứ Giả Như Lai

  Bài 28: Nói Như Hoa

  Bài 29: Trong Mơ Nói Mớ

  Bài 30: Tu Chợ

  Bài 31: Thiền Sư Ni Diệu Nhân

  Bài 32: Thần Thông Của Thiền

  Bài 33: Người Đi Không Bao Giờ Trở Lại

  Bài 34: Mọi Phút Thiền

  Bài 35: Kho Tàng Của 40 Tên Trộm

  Bài 36: Triệu Tử Long

  Bài 37: Thế À

  Bài 38: Pháp Thân

  Bài 39: Giới Của Thiền

  Bài 40: Không Nước Không Trăng

  Bài 41: Pháp Kính

  Bài 42: Như Lý Tư Duy

  Bài 43: Mình Là Ai

  Bài 44: Bàn Thêm Về Thần Thông

  Bài 45: Không Gì Nguy Hiễm Bằng

  Bài 46: Gương Sáng Muôn Đời

  Bài 47: BHAVANGA

  Bài 48: Một Chiếc Lá

  Bài 49: RYONEN

  Bài 50: Tại Sao Là Khóa Bát Nhã Dặc Biệt


  Reader's Comment
  Saturday, October 24, 20202:08 PM
  Guest
  Chúng con xin Chân thành cám ơn Ni Sư đã chịu khó đọc lên những bài TTVN giúp chúng con hiểu rõ , nghe rõ mà không cần phải đọc nhiều vì càng lớn tuổi mắt càng lem nhem .
  Lòng Từ bi của Ni Sư vô lượng, vô biên.
  Kính chúc Ni Sư Thân Tâm thường an lạc.
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Wednesday, October 28, 2020(View: 1609)
  Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
  Saturday, August 24, 2019(View: 7073)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Saturday, August 24, 2019(View: 4116)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Sunday, August 25, 2019(View: 3542)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Sunday, August 25, 2019(View: 4066)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Sunday, August 25, 2019(View: 3802)
  Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
  Monday, September 28, 2020(View: 1360)
  Phân biệt CHỈ ( SAMATHA) và ĐỊNH ( SAMADHI) - Áp dung trong thực hành Tứ Niệm Xứ
  Tuesday, September 8, 2020(View: 2172)
  Trình bày cốt lõi con đườngg tu của mình 1 cách
  Thursday, June 18, 2020(View: 4824)
  Khóa An Cư Tại Tổ Đình
  Monday, June 1, 2020(View: 2568)
  Khóa An Cư Tại Cairns, Úc Châu đầu năm 2020.
  Saturday, April 11, 2020(View: 1984)
  Lớp Thiền Căn Bản Ngắn Hạn Trong Tháng 11, 2019 Tại Chùa Hoa Sen, Việt Nam'
  Sunday, April 5, 2020(View: 3287)
  Các Bài Giảng Cuối Năm 2019 Tại Các Đạo Tràng Tánh Không.
  Wednesday, March 25, 2020(View: 1740)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sydney, Úc Châu năm 2019.
  Friday, March 13, 2020(View: 1550)
  Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Perth, Úc Châu năm 2019.
  Thursday, December 12, 2019(View: 2408)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc năm 2019.
  Monday, December 9, 2019(View: 1568)
  Khóa Tu Học Tại Schenkenzell, Đức Quốc Năm 2019.
  Thursday, November 21, 2019(View: 1739)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thụy Sỹ Năm 2019.
  Thursday, October 10, 2019(View: 1924)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto
  Thursday, September 5, 2019(View: 2260)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại San Jose
  Tuesday, August 20, 2019(View: 2703)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sacramento
  Wednesday, January 13, 2016(View: 7634)
  Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại Houston ngày 3 tháng 1, 2016
  Saturday, October 31, 2015(View: 10567)
  "Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người" của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, Quyển sách này đã được thu âm
  Wednesday, July 31, 2013(View: 23674)
  CÁCH AN TRÚ TRONG TÂM TATHĀ - Audio: nghe tiếng khánh để thực tập GIAI ĐOẠN 1- BƯỚC 1
  Saturday, March 3, 2012(View: 56322)
  Nghe ÂmThanh Tiếng Chuông bước 2: Lớp Trung Cấp Bát Nhã 35 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
  Saturday, March 3, 2012(View: 75202)
  Nghe Âm Thanh Tiếng Chuông bước 1: khóa Thiền Căn Bản 30 phút (có lời giải thích và hướng dẫn cách thực hành của Thầy)
  Monday, July 26, 2010(View: 60474)
  Audio - Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Thiền Thất Chân Như ngày 14-01-2007
  Wednesday, May 12, 2010(View: 64179)
  Sư Cô Triệt Như thuyết giảng tại Đạo Tràng Saccramento vào ngày 25-02-2008
  1,259,909