HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD043 BUÔNG - Nhạc & Lới : HẠNH PHỔ (SAO MAI) Với tiếng hát GIÁNG HÀ - Guitar: HƯNG HUỲNH

  Friday, September 25, 20201:45 PM(View: 677)

  BUÔNG


  DD043 Buong
  CHÂN NHƯ là cái chi chi?

  Ra công nắm bắt tức thì đảo điên!

  Chìm trong chữ nghĩa càng phiền

  Sở tri chướng ngại triền miên xa NGUỒN!

   

  Tìm hoài không thấy ­­đành BUÔNG!

  TUỲ DUYÊN NHƯ VẬY sống nương theo dòng ...

  Chẳng còn thắc mắc nhọc công,

  Không chứng, chẳng đắc, không mong, chẳng cầu ...

   

  Thóat nhiên... VẠN PHÁP nhiệm màu...!

  CHÂN THẬT NHƯ VẬY tìm cầu đâu xa,

  Tất cả chỉ tại caí Ta

  Vô minh cứ ngỡ Vọng Tâm là mình!!!

   

  Trở về cái BIẾT TỊNH, MINH

  BUÔNG, không dính mắc chấp Người chấp Ta.

  Rong chơi trong cõi TA BÀ

  CHÂN NHƯ nào có xa ta bao giờ ..........

   

  Chuông chùa vang vọng âm ba

  BUÔNG... BUÔNG... BUÔNG.....

                                                                            Hạnh Phổ

                                                                          Đinh Dậu 2017


  Buong BanNhacICON Nghe NhacSmall
   BUÔNG
  Nhạc & Lời : HẠNH PHỔ (SAO MAI)
  Với tiếng hát: GIÁNG HÀ Guitar: HƯNG HUỲNH
  Đạo tràng Houston Thực hiện

  Buông with frame

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,262,212