HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD044 Thơ Không Lạc: CÕI NÀO - NHƯ CƠN MỘNG

  Monday, September 28, 20201:23 PM(View: 347)

  CÕI NÀO ?
  DD044 Coi Nao

  Cõi nào in dấu chân ta
  Cõi nào chôn xác thân già trăm năm
  Cõi nào là cõi mê lầm
  Cõi nào tam độc giam cầm xác thân
   
  Đi - Rồi trở lại bao lần
  Bốn chân đi, đứng, đội sừng ai hay !
  Lông mao, lông vũ tròn đầy
  Mà ta nào biết, có hay bao giờ ?
   
  Thế gian một cõi bơ vơ
  Ngày đi, ai có bao giờ biết đâu
  Thế mà danh, lợi, công hầu
  Ganh đua, tranh đoạt, mong cầu sướng thân
   
  Thân này chất chứa toàn phân
  Một khi duyên rã, thì thân thúi sình !
  Người đời cứ tưởng đẹp xinh
  Đến khi nhắm mắt, lòng sinh chán chường
   
  Cõi nào, là cõi vô thường
  Sắc không, không sắc, như sương khói tàn
  Phải chăng là cõi thế gian
  Đó là cõi tạm, ta đang tung hoành !
   
                       Không Lạc
   
  ********** 
   
   NHƯ CƠN MỘNG
   
   Cuộc đời là phù du
  Tựa hồ cơn ảo mộng
  Khác nào bong bóng nước
  Một lượn sóng, tan tành
   
  Cuộc đời như áng mây
  Mây tan thành mưa bão
  Rơi xuống núi, hồ, ao
  Thành dòng nước lao xao
   
  Cuộc đời tợ chiêm bao
  Thân xác mới ngày nào
  Hào hùng và tráng kiện
  Nay gầy gò lom khom
   
  Cuộc đờihơi thở
  Ra mà không hít vào
  Thân nằm im bất động
  Đi vào giấc thiên thu
   
  Ai ! một đời tung hoành
  Đi vào chốn  lao đao
  Ta ! một đời lặng thinh
  Tìm vào nơi tĩnh lặng.
   
                    Không Lạc
   
   

   

   

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,922