HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD046 Thuần Trí Tịnh: XÂY TƯỜNG

  Saturday, October 3, 20207:56 PM(View: 261)

  XÂY TƯỜNG

  DD046 Thuần Trí Tinh XÂY TƯỜNG 

   Mỗi ngày xấp gạch xây tường

  Để ngăn gió Vọng thổi luồng nhà ta

  Hôm sau rảo bước nhìn ra

  Bão giông thổi ngã tường ta xây rồi

   

  Bao lần xây, cũng vậy thôi

  Nhớ ra kinh dạy, tường xây  thiếu hồ

  Bắt đầu từ đó thêm vô

  Tường nay vững chắc, đứng yên giữa trời

   

  Tọa thiền như xấp gạch thôi

  Oai nghi bốn tướng, phải cần hành thêm

  Từ lần Tâm sẽ lặng yên

  Trí tuệ khai mở, biết đường về quê.

   

  Thuần Trí Tịnh

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,262,259