HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD047 TÁNH KHÔNG: Thơ Tâm Hoa - Nhạc Song Giang - Tiếng hát Bích Tuyền

  Wednesday, October 7, 20201:44 PM(View: 360)
  TÁNH KHÔNG
  DD047 Tanh Khong

  Ta ngồi yên lắng đọng,
  Không gian tan biến nhanh,
  Thời gian còn một niệm,
  Hiện một thể uy nghi.
   
  Buông suy tư phán đoán,
  Buông vọng tưởng triền miên,
  Buông lo âu tính toán,
  Buông phân biệt muộn phiền.
   
  Thức dậy trong vô ngôn,
  Uống chén trà lặng lẽ,
  Nhìn vạn pháp an nhiên,
  Trong hồ tâm tĩnh lặng.
   
  Không sạch cũng không nhơ,
  Không thiện cũng không ác,
  Không sáng cũng không mờ
  Bây giờ là an lạc.
   
  Cái biết vốn chẳng nói,
  Chân tâm vốn tròn đầy
  Cuộc hành trình mầu nhiệm,
  Vào rỗng lặng Tánh Không !
                  Tâm Hoa


  Tánh Không _Tâm Hoa_sheet music
  ICON Nghe NhacSmall

  Tánh Không 
  Thơ:  TÂM HOA
  Nhạc: Song Giang - Tiếng hát: Bích Tuyền


  Đạo tràng  San Jose Thực hiện

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,904