HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD047 AUDIO: TÁNH KHÔNG: Thơ Tâm Hoa - Nhạc Song Giang - Tiếng hát Bích Tuyền

Wednesday, October 7, 20201:44 PM(View: 1010)
TÁNH KHÔNG
DD047 Tanh Khong

Ta ngồi yên lắng đọng,
Không gian tan biến nhanh,
Thời gian còn một niệm,
Hiện một thể uy nghi.
 
Buông suy tư phán đoán,
Buông vọng tưởng triền miên,
Buông lo âu tính toán,
Buông phân biệt muộn phiền.
 
Thức dậy trong vô ngôn,
Uống chén trà lặng lẽ,
Nhìn vạn pháp an nhiên,
Trong hồ tâm tĩnh lặng.
 
Không sạch cũng không nhơ,
Không thiện cũng không ác,
Không sáng cũng không mờ
Bây giờ là an lạc.
 
Cái biết vốn chẳng nói,
Chân tâm vốn tròn đầy
Cuộc hành trình mầu nhiệm,
Vào rỗng lặng Tánh Không !
                Tâm Hoa


Tánh Không _Tâm Hoa_sheet music
ICON Nghe NhacSmall

Tánh Không 
Thơ:  TÂM HOA
Nhạc: Song Giang - Tiếng hát: Bích Tuyền


Đạo tràng  San Jose Thực hiện

Reader's Comment
Friday, October 29, 20212:49 AM
Guest
Cảm ơn nhà thơ, nhạc sĩ và ca sĩ, Tánh Không hay quá !
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
2,319,686,071,854,654,172