HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD048 NHƯ LAI - Thơ và nhạc : Hoằng Phương và Viên Quang - Tiếng hát Tuyết Nhung và Huy Linh

  Friday, October 9, 202012:20 PM(View: 1450)
  NHƯ LAI
  DD48 Nhu Lai 5
  Mùa thu ấy, tôi về vùng Thánh Địa.
  bồ đề rơi rụng dưới chân ai.
  Ngàn năm trước thêm vài ngàn năm nữa.
  Kim Cương tòa bên Đại tháp còn kia.
   
  Mùa thu ấy tôi về vùng Thánh Địa.
  Bước thiền hành theo nhẹ dấu chân xưa.
  Thiền cho biết tâm Tathà vĩnh viễn.
  Sau ý hành không động hẳn là đây.
   
  Lâm Bì Ni bia đá còn kia.
  Bồ Đề Đạo Tràng thiền quán nhớ không quên.
  Pháp Luân xưa vang rền đi tám nẻo
  Ku-si-na-gar một lần tiễn Ngài đi.
   
  Mùa thu ấy, tôi về vùng đất Phật.
  bồ đề rơi rụng khuất chân xưa.
  Pháp Vô Vi Chân Như hằng bất tử.
  Pháp tọa thiền Định Huệ của Như Lai.
   
  Hoằng Phương – Viên Quang

  01
  ICON Nghe NhacSmall
   Như Lai
  Nhạc & Lời : Hoằng Phương - Viên Quang
  Với tiếng hát: Tuyết Nhung và Huy Linh
  Đạo tràng San Jose Thực hiện


  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,650