HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD049 TẠ ƠN THẦY Nhạc & Lời : DIỆU NHƯ - Guitar: QUỐC THU, tiếng hát: DIỆU NHƯ

  Saturday, October 10, 20203:33 PM(View: 340)


  TẠ ƠN THẦY
  DD049 TaOnThay
  Thầy đã về nơi đây

  Tỏa ánh sáng tràn đầy

  Quét đi bao tăm tối

  Từ muôn kiếp bủa vây

  Thầy thắp lên ngọn đuốc

  Ngọn đuốc của Chơn Thiền

  Từ BiTrí Tuệ

  Qua ta thà Chân Như

  Tình Thầy thật bao dung

  Như suối chảy ngụt ngàn

  Chúng con nguyện tinh tấn

  Theo dấu bước chân người

  Đuốc chơn thiền Bát Nhã

  Soi sáng khắp trần gian

  Cho muôn loài bớt khổ

  Bây giờ và ở đây

  Tạ ơn Thầy không quên

  Truyền  Phật Pháp nhiệm mầu

  Dẫu trong cõi ta bà

  Nhưng tâm thật bình yên

  Tâm Ta thà là đây

  Tâm không trong tâm không

  Bi Huệ đồng phát sanh

  Vượt thoát khỏi Luân Hồi

  Diệu Như


   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,194