HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD050 Thơ Không Lạc: THUYỀN MỘNG - NHƯ CÁNH CHIM BAY

Saturday, October 10, 20208:21 PM(View: 695)

THUYỀN MỘNG

 DD050 Thuyen Mong

Ta đang ngắm đóa Vô Thường

Hoa sáu cánh nở mười phương đất trời

Đó là sáu cánh hoa đời

Nhân sinh là khách một đời thưởng hoa !

 

Sáu cánh trong cõi ta bà

Khiến ta tạo nghiệp vào ra luân hồi

Đó là lục tặc kiếp người

Là sáu thuyền mộng, nổi trôi chẳng dừng

 

NHÃN CĂN là những cánh rừng

Dẫn ta vào chốn tưng bừng đam mê

Lợi danh tài sắc mọi bề

Lòng tham không đáy, đắm mê tưng bừng

 

NHĨ CĂN, cửa mở chẳng ngừng

Đón nghe đủ thứ, một rừng âm thanh

Nghe rồi vẽ những bức tranh

Muôn hồng nghìn tía làm thông manh đời

 

TỶ CĂN là mạng lưới đời

Mùi thơm như mọc, như mời xác thân

Muốn ngửi lấy ! muốn kề gần !

Nếu không toại nguyện, sanh Tâm tam bành

 

THIỆT CĂN mỗi phút mỗi hành

Ngọt bùi cay đắng, Tâm sanh nghiệp trần

Thiệt căn mềm dịu như gân

Uốn qua, uốn lại, phán phân lời truyền

 

THÂN CĂN là cái đảo điên

Xúc chạm cảm biết, bỗng ghiền thành ham

Rồi thành con ngựa bất kham

Tung hoành mà chẳng thiết làm cho yên.

  

Ý CĂN khởi nghiệp, gây duyên

Tạo bao phiền lụy đảo điên cuộc đời

Ý dệt một mạng lưới đời

Khiến ta bị phủ một trời vô minh !

 

Học “Không Nói”, học “lặng thinh”

Đây là chiêu thức Thầy mình dạy ta

Hành liên tục, đừng  “ tà tà”

Chắc chắn sẽ dẹp “Sáu Tà Thuyền Mơ !

 

Không Lạc

 *****

NHƯ CÁNH CHIM BAY

 

Tâm người như cánh chim bay

Bị CHÊ thì đảo, KHEN hay chao liền

Khi nào đôi cánh không nghiêng

Thì đó là lúc Tâm Thiền tịnh an

 

Tâm Phân Biệt không còn ràng

Chân Tâm hiển lộ, ngập tràn an khang

Ngã tạo giông bão dọc ngang

Ngã hết, giông bão cũng tan tành liền

 

Tâm Phân Biệt sẽ hết liền

Khi Ngã không còn hiện tiền trong ta !
Bây giờ hát khúc thiền ca
Bài ca tĩnh lặng không ta không mình ! 

Không Lạc

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
2,319,686,071,854,654,172