HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD050 Thơ Không Lạc: THUYỀN MỘNG - NHƯ CÁNH CHIM BAY

  Saturday, October 10, 20208:21 PM(View: 254)

  THUYỀN MỘNG

   DD050 Thuyen Mong

  Ta đang ngắm đóa Vô Thường

  Hoa sáu cánh nở mười phương đất trời

  Đó là sáu cánh hoa đời

  Nhân sinh là khách một đời thưởng hoa !

   

  Sáu cánh trong cõi ta bà

  Khiến ta tạo nghiệp vào ra luân hồi

  Đó là lục tặc kiếp người

  Là sáu thuyền mộng, nổi trôi chẳng dừng

   

  NHÃN CĂN là những cánh rừng

  Dẫn ta vào chốn tưng bừng đam mê

  Lợi danh tài sắc mọi bề

  Lòng tham không đáy, đắm mê tưng bừng

   

  NHĨ CĂN, cửa mở chẳng ngừng

  Đón nghe đủ thứ, một rừng âm thanh

  Nghe rồi vẽ những bức tranh

  Muôn hồng nghìn tía làm thông manh đời

   

  TỶ CĂN là mạng lưới đời

  Mùi thơm như mọc, như mời xác thân

  Muốn ngửi lấy ! muốn kề gần !

  Nếu không toại nguyện, sanh Tâm tam bành

   

  THIỆT CĂN mỗi phút mỗi hành

  Ngọt bùi cay đắng, Tâm sanh nghiệp trần

  Thiệt căn mềm dịu như gân

  Uốn qua, uốn lại, phán phân lời truyền

   

  THÂN CĂN là cái đảo điên

  Xúc chạm cảm biết, bỗng ghiền thành ham

  Rồi thành con ngựa bất kham

  Tung hoành mà chẳng thiết làm cho yên.

    

  Ý CĂN khởi nghiệp, gây duyên

  Tạo bao phiền lụy đảo điên cuộc đời

  Ý dệt một mạng lưới đời

  Khiến ta bị phủ một trời vô minh !

   

  Học “Không Nói”, học “lặng thinh”

  Đây là chiêu thức Thầy mình dạy ta

  Hành liên tục, đừng  “ tà tà”

  Chắc chắn sẽ dẹp “Sáu Tà Thuyền Mơ !

   

  Không Lạc

   *****

  NHƯ CÁNH CHIM BAY

   

  Tâm người như cánh chim bay

  Bị CHÊ thì đảo, KHEN hay chao liền

  Khi nào đôi cánh không nghiêng

  Thì đó là lúc Tâm Thiền tịnh an

   

  Tâm Phân Biệt không còn ràng

  Chân Tâm hiển lộ, ngập tràn an khang

  Ngã tạo giông bão dọc ngang

  Ngã hết, giông bão cũng tan tành liền

   

  Tâm Phân Biệt sẽ hết liền

  Khi Ngã không còn hiện tiền trong ta !
  Bây giờ hát khúc thiền ca
  Bài ca tĩnh lặng không ta không mình ! 

  Không Lạc

   

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,254,996