HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD058 AUDIO: TỈNH NGỘ- Thơ Ni Sư Triệt Như , Nhạc: Thanh Tịnh, Tiếng hát Bảo Phúc

Monday, October 19, 202010:21 AM(View: 1272)

TỈNH NGỘ
DD058 Tinh Ngo

Khuya nay trên đường hành hương,

Đoàn ta ra thăm sông Hằng,

Thầy đi trước, tay cầm ngọn đuốc soi đường.

Chợt nhìn trong đêm tối,

Thấy con người đang say giấc,

Bên cạnh bò và phân bò,

Trong đêm dài… lòng ta buồn biết mấy.

Mau mau ta đi, tìm con đường giải thoát.

Chúng ta cùng cất bước theo Thầy.

Thầy ơi !  chờ con với.

Thầy ơi !  chờ con với.

Nơi cội Bồ Đề

Khuya nay ta lên thuyền,

Chèo xuôi trên sông Hằng.

Kià là hoa hay là rác, hay là xác, bềnh bồng.

Chợt nhìn trong đêm tối .

Năm ba khóm lửa lập lòe.

Bập bùng, bập bùng.

Thiêu xác người, thiêu đốt người.

Dòng sông Hằng cuốn đi tro tàn.

Dòng sông thiêng đâu ?

Cuốn đi sanh già bệnh chết.

Dòng pháp nhiệm mầu

Cuốn đi !  cuốn đi ! đêm dài vô minh…

Triệt Như

_______________________________________________
ICON Nghe NhacSmall
Tỉnh Ngộ  
Thơ: Ni Sư Triệt Như , Nhạc: Thanh Tịnh, Tiếng hát Bảo Phúc
Đạo Tràng San Jose thực hiện
CLICK icon tam giác để nghe; icon 3 dấu chấm để download
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
173,713