HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD071 Thơ Không Lạc: THƯ GIÃN LƯỠI - QUAY VỀ

  Sunday, November 8, 20208:19 AM(View: 291)

  THƯ GIÃN LƯỠI

  DD071 Thu Gian Luoi 

  Tôi ơi ! cái lưỡi không xương

  Trăm đường “lắc léo”, đã tường tận chưa ?

  Trong cơ thể ta, xin thưa :

  Môi, Răng, Lưỡi, Họng, đều đưa ra lời !

   

  Cùng dây Thanh Âm tuyệt vời

  Tạo quán tính NÓI, tặng đời thế gian

  Bây giờ làm sao cản ngăn ?

  Hãy “ Thư Giãn Lưỡi ”, giảm dần âm thanh.

   

  Lưỡi ơi! hãy thư giãn nhanh

  Để cho nước bọt xuất sanh thật nhiều

  Nước bọt đúng thật là liều

  Là liều Linh Dược, chính liều thuốc Tiên

   

  Thư giãn lưỡi, tác động liền

  Vào Đối Giao Cảm, Chất liền tiết ra

  Huyết áp cùng mỡ, đường hạ

  Khiến thân máu thịt điều hòa Thân Tâm

   

  Người ơi ! trong cõi trăm năm

  Thân ta như chiếc thuyền nằm trên sông

  Thuyền phải chắc chắn, cứng , còng

  Vượt sóng, lướt gió mới mong qua bờ

   

  Người ơi ! đừng có chần chờ

  Thực hành sẽ được bất ngờ: khỏe thân

  Thân này hãy cố quí trân

  Giữ gìn kỹ lưỡng, vạn lần đừng ngơi.

   

                                             Không Lạc

  +++++++++++++   QUAY VỀ

   

  Mấy mươi năm, vui đời quên đạo

  Mấy mươi năm, nghiệp tạo chất chồng

  Cõi vô thường, sắc sắc không không

  Chẳng biết, nên bềnh bồng bể khổ

   

  Ngày Mẹ mất, lòng ta trực ngộ

  Thấy cõi đời, là hố khổ đau

  Có rồi không, như giấc chiêm bao

  Như mây khói, khác nào hư ảnh

   

  Quỳ lễ Mẹ, ta nghe sao quạnh !

  Nghe câu kinh, đảnh lễ Phật Trời

  Chợt hiểu rằng, bể khổ là nơi

  Cõi trần thế, bến mê hư ảo

   

  Tỉnh cơn mê, quay về với đạo

  Mấy mươi năm, lạc đạo cư trần

  Công phu khuya, mỗi buổi quý trân

  Cùng hiền nội, nương vào cõi Phật.

   

                                                     Không Lạc

   

   

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,262,250