HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD074 VƯỢT THOÁT Nhạc & Lời : DIỆU NHƯ - Hoà âm- Guitar: QUỐC THU,

  Tuesday, November 10, 20202:09 PM(View: 240)

  VƯỢT THOÁT

  DD074 VƯỢT THOÁT 
  Như những cánh chim bay về cội nguồn

  Khắp mọi miền mừng rỡ đón mùa Xuân
  Bấy lâu nay tha phương làm cùng tử
  vô minh che lấp hết lối về
   
  Lòng từ mẫn đấng cha lành nhắc nhở
  Đuốc chơn thiền, chuyển hóa nỗi oan khiên
   
  Bao nghiệp chướng thảy đều rơi rụng
  Ngọc báu trân châu hiển hiện phơi bày
   
  Yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế
  Gaté gaté paragaté parasamgaté Bodhi svaha
  Vượt thoát, vượt thoát cõi luân hồi
  Ngay tại bây giờ và ở đây
   
  Như những cánh chim bay về cội nguồn
  Khắp mọi miền mừng rỡ đón mùa Xuân
  Tiếng chim ca reo vang lừng khắp chốn
  Lòng hân hoan tỉnh thức biết lối về
   
  pháp lữ lòng thường luôn chánh niệm
  Khuyến tấn cùng nhau, vượt sóng qua bờ
  Thuyền Bát Nhã vững tay chèo lái
  Nào xá chi bão tố ba đào
   
  Yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế
  Gaté gaté paragaté parasamgaté Bodhi svaha
  Vượt thoát, vượt thoát cõi luân hồi
  Ngay tại bây giờ và ở đây

  Diệu Như
   
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,254,998