HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD090 Thơ Không Lạc: ĐI CHO HẾT CUỘC TỬ SINH - LỜI KINH , TIẾNG MÕ, CHUÔNG NGÂN

  Sunday, November 29, 20204:33 PM(View: 235)

  ĐI CHO HẾT CUỘC TỬ SINH

  DD090 Thơ Không Lạc ĐI CHO HẾT CUỘC TỬ SINH

  Đi cho hết cuộc tử sinh

  Để xem mình sẽ biết mình là ai !

  Trăm năm một mảnh hình hài

  Vạn năm thì vẫn đường dài vạn năm.

   

  Tử sinh ở tại cõi Tâm

  Tử ! mồ vọng tưởng. Chân Tâm Sinh tồn

  Ngoại đạo gọi đó là Hồn

  Phật gọi là cái Trường Tồn Vô Sinh

   

  Đi cho hết cuộc vô minh

  Rồi mình sẽ biết được mình là ai

  Đường đi đừng sợ ngắn dài

  Đừng so sánh chuyện, ai tài hơn ai.

   

  Lòng ta phải cố dẻo dai

  Lòng ta phải cố miệt mài, không ngơi

  Tử Sinh rồi sẽ sáng ngời

  Tử ! thì một cõi. Sinh ! thời vô sinh !

   

  Hết vô minh ! Dứt tử sinh !

  Luân hồi nào có, tử sinh nào còn!

  Đi cho hết quãng đường mòn

  Để xem cho rõ, ta còn là ai ?

                         Không Lạc

   
  ++++++++++

  LỜI KINH,

                TIẾNG MÕ,

                              CHUÔNG NGÂN

  DD090 Thơ Không Lạc LoiChuongTiengMo Lời kinh, tiếng mỏ, chuông ngân

  Đưa ta tới những cõi tầng bao la

  Tận cùng trong cõi Tâm ta

  Một nguồn an lạc ngân nga tuyệt vời

   

  Diệu Tâm là chỗ không lời

  Trong siêu pháp giới là lời diệu kinh !

  Trong như giọt nắng bình minh

  Nhẹ như tiếng gió vô hình hư không

   

  Lời kinh, tiếng mõ, gợi lòng

  Chuông ngân, đưa kẻ long đong trở về

  Gần bờ giác, xa bến mê

  Trần gian lạc bước, não nề trầm luân

   

  Kiếp người trong cõi hồng trần

  Như một tuồng hát trên sân khấu đời

  Xong rồi, màn hạ buông rơi

  Để mai tuồng khác, lại mời người xem.

                                                     Không Lạc

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,254,996