HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD094 Thơ Như Chiếu: TIỄN ANH

Friday, December 4, 20204:57 PM(View: 854)

TIỄN ANH
DD094 Thơ Như Chiếu TIỄN ANH

Chiều qua anh còn đó

Sáng nay anh đi rồi

Nhìn anh nằm bất động

Nét xám xịt bờ môi

 

Không biết gì để nói

Cả một kiếp long đong

Suốt đời anh tất bật

Giờ nằm cũng tay không

 

Nhớ xưa anh nghèo khó

Quyết chí phải thành công

Cuộc đời như huyễn mộng

Anh có biết hay không

DD094 Thơ Như Chiếu TIỄN ANH 2

Nay anh nằm bất động

Tiền bạc có như không

Người thân đành chia cắt

Từ giã chốn bụi hồng

 

Thôi chia tay anh nhé

Tôi thầm nhủ với lòng

Cuộc đời vô thường quá

Sắc sắc tức thị không ...

 Như Chiếu
(Tặng Hương linh người bạn đồng nghiệp qua đời vì COVID-19) 

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,235