HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD094 Thơ Như Chiếu: TIỄN ANH

  Friday, December 4, 20204:57 PM(View: 232)

  TIỄN ANH
  DD094 Thơ Như Chiếu TIỄN ANH

  Chiều qua anh còn đó

  Sáng nay anh đi rồi

  Nhìn anh nằm bất động

  Nét xám xịt bờ môi

   

  Không biết gì để nói

  Cả một kiếp long đong

  Suốt đời anh tất bật

  Giờ nằm cũng tay không

   

  Nhớ xưa anh nghèo khó

  Quyết chí phải thành công

  Cuộc đời như huyễn mộng

  Anh có biết hay không

  DD094 Thơ Như Chiếu TIỄN ANH 2

  Nay anh nằm bất động

  Tiền bạc có như không

  Người thân đành chia cắt

  Từ giã chốn bụi hồng

   

  Thôi chia tay anh nhé

  Tôi thầm nhủ với lòng

  Cuộc đời vô thường quá

  Sắc sắc tức thị không ...

   Như Chiếu
  (Tặng Hương linh người bạn đồng nghiệp qua đời vì COVID-19) 

   

   

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,661