HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD095 AUDIO: ÔNG LÁI ĐÒ Thơ Không Lạc - Nhạc Không Chánh Trí - Tiếng hát Huy Linh - TÔI ĐI HỌC THIỀN

Sunday, December 6, 20202:03 PM(View: 1205)

ÔNG LÁI ĐÒ

                   Kính dâng Thầy

DD095 Thơ Không Lạc  ÔNG LÁI ĐÒ  

Ông Lái Đò ra tay chèo chống

Đưa khách Thiền dẹp mộng sang sông

Một dòng sông nước xoáy giữa dòng

Và ba đào cùng cơn giông bão !

 

Dòng sông đầy sóng tung nước cuốn

Mà con thuyền lặng lẽ lướt yên

Những mái chèo đùa nước nghiêng nghiêng

Đưa bao khách qua miền tĩnh lặng

 

Ông Lái Đò giữ thuyền bằng phẳng

Không chòng chành, lúc lắc, loanh quanh

Qua dòng xoáy, thuyền mỏng mong manh

Mà vẫn vững, thủy hành qua bến

 

Ông Lái Đò là Thầy tôi đó

Thương học trò, chịu khó, gắng công

Dạy cách chèo, chống đỡ bão giông

Lái cách nào vượt qua cơn xoáy !

 

Ông Lái Đò chỉ bày đủ cách

Những Thiền sinh là khách qua đò

Tháng ngày qua, sớm tối chăm lo

Sẽ có ngày qua đò đến bên.

        Không Lạc


22-Ông Lái đò_new

ICON Nghe NhacSmall

ÔNG LÁI ĐÒ
Thơ: Không Lạc
Nhạc : Không Chánh Trí
Với tiếng hát :
 Huy Linh
 

 
________________________________

TÔI ĐI HỌC THIỀN

 

Mấy mươi năm trước, tôi đi học

Thầy dạy i, tờ đọc , ê, a.

Lớn, ôm mớ chữ tìm danh lợi

Mộng ước thành rồi, cũng vậy thôi !

 

          Tấm thân cát bụi, vẫn nổi trôi

          Trên dòng sinh tử của cuộc đời

          Bát phong vùi vập, ba đào vỗ

          Khổ thân máu thịt, lắm tả tơi

 

Mấy mươi năm sau, cũng đi học

Học lời Phật dạy, CÁI KHÔNG LỜI

Rồi đem áp dụng, tìm an tịnh

Bỗng thấy ngay ra, hạnh phúc đời !

 

          Nào hay pháp Phật kỳ diệu quá !

          Nhờ Thầy khai triển, tuyệt vời thay

        “Định Danh, Dán Nhãn” đều không cả

        “Nói Thầm trong não”, cũng thôi ngay

 

Thấy, nghe, xúc, chạm..., biết như thật”

Chẳng gì tha hóa nổi Tâm Thân

Con rối Tư Duy liền biến mất

NGỌC NHƯ Ý , đang sáng tỏ dần.

 

          Ngộ, Mê, giờ đã phân rõ rệt

          Còn gì sợ nữa, để lo thêm

          Hôm nay tuổi đã ngoài tám chục

          Mà xương chưa mỏi, cốt chưa rêm

 

Nẻo về cố xứ, vui mừng bước

Tươi tắn bên đường, hoa nở tràn

Ánh sáng Thiền, kết bè lau trắng

Bồ Đề reo, Tâm đã an !

                            Không Lạc

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,237