HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD095 Thơ Không Lạc : ÔNG LÁI ĐÒ - Nhạc Không Chánh Trí - Tiếng hát Huy Linh - TÔI ĐI HỌC THIỀN

  Sunday, December 6, 20202:03 PM(View: 199)

  ÔNG LÁI ĐÒ

                     Kính dâng Thầy

  DD095 Thơ Không Lạc ÔNG LÁI ĐÒ  

  Ông Lái Đò ra tay chèo chống

  Đưa khách Thiền dẹp mộng sang sông

  Một dòng sông nước xoáy giữa dòng

  Và ba đào cùng cơn giông bão !

   

  Dòng sông đầy sóng tung nước cuốn

  Mà con thuyền lặng lẽ lướt yên

  Những mái chèo đùa nước nghiêng nghiêng

  Đưa bao khách qua miền tĩnh lặng

   

  Ông Lái Đò giữ thuyền bằng phẳng

  Không chòng chành, lúc lắc, loanh quanh

  Qua dòng xoáy, thuyền mỏng mong manh

  Mà vẫn vững, thủy hành qua bến

   

  Ông Lái Đò là Thầy tôi đó

  Thương học trò, chịu khó, gắng công

  Dạy cách chèo, chống đỡ bão giông

  Lái cách nào vượt qua cơn xoáy !

   

  Ông Lái Đò chỉ bày đủ cách

  Những Thiền sinh là khách qua đò

  Tháng ngày qua, sớm tối chăm lo

  Sẽ có ngày qua đò đến bên.

          Không Lạc


  22-Ông Lái đò_new

  ICON Nghe NhacSmall

  ÔNG LÁI ĐÒ
  Thơ: Không Lạc
  Nhạc : Không Chánh Trí
  Với tiếng hát :
   Huy Linh
   

   
  ________________________________

  TÔI ĐI HỌC THIỀN

   

  Mấy mươi năm trước, tôi đi học

  Thầy dạy i, tờ đọc , ê, a.

  Lớn, ôm mớ chữ tìm danh lợi

  Mộng ước thành rồi, cũng vậy thôi !

   

            Tấm thân cát bụi, vẫn nổi trôi

            Trên dòng sinh tử của cuộc đời

            Bát phong vùi vập, ba đào vỗ

            Khổ thân máu thịt, lắm tả tơi

   

  Mấy mươi năm sau, cũng đi học

  Học lời Phật dạy, CÁI KHÔNG LỜI

  Rồi đem áp dụng, tìm an tịnh

  Bỗng thấy ngay ra, hạnh phúc đời !

   

            Nào hay pháp Phật kỳ diệu quá !

            Nhờ Thầy khai triển, tuyệt vời thay

          “Định Danh, Dán Nhãn” đều không cả

          “Nói Thầm trong não”, cũng thôi ngay

   

  Thấy, nghe, xúc, chạm..., biết như thật”

  Chẳng gì tha hóa nổi Tâm Thân

  Con rối Tư Duy liền biến mất

  NGỌC NHƯ Ý , đang sáng tỏ dần.

   

            Ngộ, Mê, giờ đã phân rõ rệt

            Còn gì sợ nữa, để lo thêm

            Hôm nay tuổi đã ngoài tám chục

            Mà xương chưa mỏi, cốt chưa rêm

   

  Nẻo về cố xứ, vui mừng bước

  Tươi tắn bên đường, hoa nở tràn

  Ánh sáng Thiền, kết bè lau trắng

  Bồ Đề reo, Tâm đã an !

                              Không Lạc

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,262,243