HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD096 Thơ Tuệ Vinh: THIỀN CĂN BẢN 2020 ON LINE

  Sunday, December 6, 20205:53 PM(View: 324)

  THIỀN CĂN BẢN 2020 ONLINE
  DD096 Thơ Tuệ Vinh THIỀN CĂN BẢN 2020 ON LINE

  Nhờ duyên lành nhiều thiền sinh họp mặt

  Trên trực tuyến khuyên, nhắc nhở tu hành

  Một năm qua thoáng chốc đã lướt nhanh

  Nhưng đại dịch vẫn cách ly tiếp tục.


  Không vì vậy, Á Âu Phi Mỹ Úc

  Đã có người hướng thiện để ghi danh

  Thiền Căn Bản hơn sáu trăm thật nhanh

  Học viên từ khắp nơi trên thế giới.


  Thích Nữ Triệt Như từ tâm ban tới

  Những thiền sinh mong mỏi muốn tu Thiền

  Năm điều cần biết cho bước đầu tiên

  Để thông hiểu những gì mình cần học.


  Bao ngày tháng mưu sinh đầy khó nhọc

  Nhiều năm dài lo nghĩ chuyện thế gian

  Suốt một đời, sống đâu có bình an

  Đến khi chết vẫn đôi bàn tay trắng.


  Vào Zoom học chỉ hai giờ thật ngắn

  Mỗi hai tuần, ngày thứ Bảy Ca-Li

  Nên lắng tâm, lưu ý để nghe ghi

  Những lời pháp của Ni Sư thuyết giảng.


  Thầy Thiền Chủ 1 còn vun bồi giáo án

  Giúp thiền sinh càng học dễ, tu nhanh

  Giảm bớt khổ, thân tâm được an lành

  Phải tự tu, tự tin nơi Phật, Tổ.


  Quán, Chỉ, Định, Huệ pháp tu đốn ngộ

  Quyết một lòng buông bỏ chuyện thế gian

  Thiền Căn Bản, dạy cốt lõi chỉ đàng

  Khóa Bát Nhã, là nẻo vào Phật Tánh.

             
  Cầu cho ai có duyên lành xa lánh

              Tham, sân, si làm ô nhiễm tâm mình

              Khổ, ngã, vô thường trong cõi vô minh

              Xin đến Zoom on-line Thiền Căn Bản.

   

  Kính cầu chúc Ni Sư Thích Nữ Triệt Như thân tâm thường lạc
  và khóa Thiền Căn Bản thành công viên mãn, lợi lạc nhân sanh.

  Con Tuệ Vinh

  Ngày 6/12/2020.

   

  1 Hòa Thượng Thích Thông Triệt .

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,257,384