HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD096 Thơ Tuệ Vinh: THIỀN CĂN BẢN 2020 ON LINE

Sunday, December 6, 20205:53 PM(View: 1035)

THIỀN CĂN BẢN 2020 ONLINE
DD096 Thơ Tuệ Vinh THIỀN CĂN BẢN 2020 ON LINE

Nhờ duyên lành nhiều thiền sinh họp mặt

Trên trực tuyến khuyên, nhắc nhở tu hành

Một năm qua thoáng chốc đã lướt nhanh

Nhưng đại dịch vẫn cách ly tiếp tục.


Không vì vậy, Á Âu Phi Mỹ Úc

Đã có người hướng thiện để ghi danh

Thiền Căn Bản hơn sáu trăm thật nhanh

Học viên từ khắp nơi trên thế giới.


Thích Nữ Triệt Như từ tâm ban tới

Những thiền sinh mong mỏi muốn tu Thiền

Năm điều cần biết cho bước đầu tiên

Để thông hiểu những gì mình cần học.


Bao ngày tháng mưu sinh đầy khó nhọc

Nhiều năm dài lo nghĩ chuyện thế gian

Suốt một đời, sống đâu có bình an

Đến khi chết vẫn đôi bàn tay trắng.


Vào Zoom học chỉ hai giờ thật ngắn

Mỗi hai tuần, ngày thứ Bảy Ca-Li

Nên lắng tâm, lưu ý để nghe ghi

Những lời pháp của Ni Sư thuyết giảng.


Thầy Thiền Chủ 1 còn vun bồi giáo án

Giúp thiền sinh càng học dễ, tu nhanh

Giảm bớt khổ, thân tâm được an lành

Phải tự tu, tự tin nơi Phật, Tổ.


Quán, Chỉ, Định, Huệ pháp tu đốn ngộ

Quyết một lòng buông bỏ chuyện thế gian

Thiền Căn Bản, dạy cốt lõi chỉ đàng

Khóa Bát Nhã, là nẻo vào Phật Tánh.

           
Cầu cho ai có duyên lành xa lánh

            Tham, sân, si làm ô nhiễm tâm mình

            Khổ, ngã, vô thường trong cõi vô minh

            Xin đến Zoom on-line Thiền Căn Bản.

 

Kính cầu chúc Ni Sư Thích Nữ Triệt Như thân tâm thường lạc
và khóa Thiền Căn Bản thành công viên mãn, lợi lạc nhân sanh.

Con Tuệ Vinh

Ngày 6/12/2020.

 

1 Hòa Thượng Thích Thông Triệt .

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,235