HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD099 Thơ Không Lạc : MƯỜI NHỚ - Nhạc Không Chánh Trí - Tiếng hát Bích Tuyền

  Thursday, December 10, 202012:25 PM(View: 265)

  MƯỜI NHỚ
  DD099 Thơ Không Lạc MƯỜI NHỚ

  Người ơi ! mười nhớ đừng quên

  Để cho tâm hết lênh đênh nổi chìm

  Một nhớ đừng có đi tìm :

  Tương lai, dĩ vãng khắp miền tử sanh

  Hai nhớ đừng có Định Danh

  Đối tượng trước mặt mà sanh mê lầm

  Ba nhớ đừng có nói thầm

  Bốn đừng dán nhãn để tâm yên lành

  Năm thấy Như Thật nguyên hình

  Sáu nhìn trống rỗng trước mình gần xa

  Bảy nhớ làm chủ Tâm ta

  Để vọng đừng có lân la quanh mình

  Tám nhớ giữ vững đức tin

  Tin là Đức Phật dạy mình tâm yên

  Chín nhớ miên mật tọa thiền

  Mười nhớ bốn tướng thật siêng hành trì

  Người ơi xin hãy hành đi

  Để rồi ta sẽ thấy gì thân tâm

  Ta đang trong cõi trăm năm

  Sanh già bệnh chết là mầm khổ đau …


  Không Lạc 

  23_Muoi nho_Khong Lac_sheet music

  MƯỜI NHỚ
  Thơ: Không Lạc
  Nhạc : Không Chánh Trí
  Với tiếng hát : Bích Tuyền
  CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,673