HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD099 AUDIO: MƯỜI NHỚ - Thơ Không Lạc - Nhạc Không Chánh Trí - Tiếng hát Bích Tuyền

Thursday, December 10, 202012:25 PM(View: 1183)

MƯỜI NHỚ
DD099 Thơ Không Lạc  MƯỜI NHỚ

Người ơi ! mười nhớ đừng quên

Để cho tâm hết lênh đênh nổi chìm

Một nhớ đừng có đi tìm :

Tương lai, dĩ vãng khắp miền tử sanh

Hai nhớ đừng có Định Danh

Đối tượng trước mặt mà sanh mê lầm

Ba nhớ đừng có nói thầm

Bốn đừng dán nhãn để tâm yên lành

Năm thấy Như Thật nguyên hình

Sáu nhìn trống rỗng trước mình gần xa

Bảy nhớ làm chủ Tâm ta

Để vọng đừng có lân la quanh mình

Tám nhớ giữ vững đức tin

Tin là Đức Phật dạy mình tâm yên

Chín nhớ miên mật tọa thiền

Mười nhớ bốn tướng thật siêng hành trì

Người ơi xin hãy hành đi

Để rồi ta sẽ thấy gì thân tâm

Ta đang trong cõi trăm năm

Sanh già bệnh chết là mầm khổ đau …


Không Lạc 

23_Muoi nho_Khong Lac_sheet music

MƯỜI NHỚ
Thơ: Không Lạc
Nhạc : Không Chánh Trí
Với tiếng hát : Bích Tuyền
CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,250