HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0101 Thơ Tuệ Vinh: QUA CƠN DỊCH

Sunday, December 13, 202010:26 AM(View: 1092)

Qua Cơn Dịch
DD0101 Thơ Tuệ Vinh QUA CƠN DỊCH


Dịch Cô Vi lan tràn

Khắp mọi nơi địa đàng

Mang lại nhiều đau thương.

Rồi đây dịch không còn

Bao ngày buồn sẽ tan

Người đông mọi nẻo đường

Nói cười vang phố phường

Trẻ thơ vui đến trường

Chùa làng quyện trầm hương.

Kinh tế phục hồi nhanh

Cảnh đẹp nhiều cây xanh

Sống vui tâm biết rành

Đời người từ đây trông mong manh

Qua bao tháng năm đua tranh giựt dành

Đến khi giã biệt ai đem được gì

Khuyên tu tích đức để dành mai sau.

Cùng nhau ta vui ca

Chỉ tình yêu bao la

Tẩy sạch bệnh trầm kha

thần dược chữa lành

Muôn vạn loài quanh ta

Mơ được sống bình an.

Rồi đây bao chuyến bay

Trải tình thương muôn phương

Cho đời người lên hương

Trái đất sạch môi trường

Không xâm lấn tỵ hiềm

Sống cuộc đời dễ thương.

Tuệ Vinh

Ngày 12/12/2020.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,239