HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD0101 Thơ Tuệ Vinh: QUA CƠN DỊCH

  Sunday, December 13, 202010:26 AM(View: 276)

  Qua Cơn Dịch
  DD0101 Thơ Tuệ Vinh QUA CƠN DỊCH


  Dịch Cô Vi lan tràn

  Khắp mọi nơi địa đàng

  Mang lại nhiều đau thương.

  Rồi đây dịch không còn

  Bao ngày buồn sẽ tan

  Người đông mọi nẻo đường

  Nói cười vang phố phường

  Trẻ thơ vui đến trường

  Chùa làng quyện trầm hương.

  Kinh tế phục hồi nhanh

  Cảnh đẹp nhiều cây xanh

  Sống vui tâm biết rành

  Đời người từ đây trông mong manh

  Qua bao tháng năm đua tranh giựt dành

  Đến khi giã biệt ai đem được gì

  Khuyên tu tích đức để dành mai sau.

  Cùng nhau ta vui ca

  Chỉ tình yêu bao la

  Tẩy sạch bệnh trầm kha

  thần dược chữa lành

  Muôn vạn loài quanh ta

  Mơ được sống bình an.

  Rồi đây bao chuyến bay

  Trải tình thương muôn phương

  Cho đời người lên hương

  Trái đất sạch môi trường

  Không xâm lấn tỵ hiềm

  Sống cuộc đời dễ thương.

  Tuệ Vinh

  Ngày 12/12/2020.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,669