HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD0105 Thơ Như Chiếu: NGƯỜI GIÁO THỌ

  Friday, December 18, 202011:28 AM(View: 153)

  Người Giáo thọ

   

  Truyen y Giao Thọ 2013 
  Thầy dạy "Này con, người giáo thọ

  Đã phát tâm tự độ giác tha

  Thì hãy sống mở lòng như biển cả

   Đừng tỵ hiềm ganh ghét người ta"

   

  Thầy dạy "Này con, người giáo thọ

  Phải nên cần quán chiếu từ bi

  Tranh chấp thị phi nào ích lợi gì?

  Ai lầm lỗi, nên thương, đừng khinh bỉ"

   

   Thầy dạy "Này con, người giáo thọ

  Tập bỏ dần lời ác ngữ hung hăng

  Đời đã khổ chúng sanh đang ngụp lặn

  Buông đi con đừng gây oán thù hằn"

   

   Thầy dạy "Này con, người giáo thọ

  Đạo và Đời con phải làm gương

  Người nhìn con như ánh đuốc soi đường

  Con mê lầm bao nhiêu người lạc hướng"

   

  Thầy dạy "Này con, người giáo thọ

  Chiếc áo Thầy trao là tâm huyết của Thầy

  Thì hãy sống đúng theo lời Thầy dạy

  Để niềm tin son sắt mãi còn đầy"


  Như Chiếu

  Khoa 1 Giao Thọ Cu sĩ 

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,262,227