HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0105 Thơ Như Chiếu: NGƯỜI GIÁO THỌ

Friday, December 18, 202011:28 AM(View: 764)

Người Giáo thọ

 

Truyen y Giao Thọ 2013 
Thầy dạy "Này con, người giáo thọ

Đã phát tâm tự độ giác tha

Thì hãy sống mở lòng như biển cả

 Đừng tỵ hiềm ganh ghét người ta"

 

Thầy dạy "Này con, người giáo thọ

Phải nên cần quán chiếu từ bi

Tranh chấp thị phi nào ích lợi gì?

Ai lầm lỗi, nên thương, đừng khinh bỉ"

 

 Thầy dạy "Này con, người giáo thọ

Tập bỏ dần lời ác ngữ hung hăng

Đời đã khổ chúng sanh đang ngụp lặn

Buông đi con đừng gây oán thù hằn"

 

 Thầy dạy "Này con, người giáo thọ

Đạo và Đời con phải làm gương

Người nhìn con như ánh đuốc soi đường

Con mê lầm bao nhiêu người lạc hướng"

 

Thầy dạy "Này con, người giáo thọ

Chiếc áo Thầy trao là tâm huyết của Thầy

Thì hãy sống đúng theo lời Thầy dạy

Để niềm tin son sắt mãi còn đầy"


Như Chiếu

Khoa 1 Giao Thọ Cu sĩ 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,191