HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD0110 Thơ Như Chiếu: QUÁN CHỈ ĐỊNH HUỆ

  Saturday, December 26, 20203:45 PM(View: 137)

  QUÁN CHỈ ĐỊNH HUỆ

   DD0110 Thơ Như Chiếu QUÁN CHỈ ĐỊNH HUỆ

   

  QUÁN nhằm giúp chuyển đổi Tâm

  CHỈ suy nghĩ mới thầm lặng yên

  ĐỊNH thì tĩnh lặng triền miên

  HUỆ dần lóe sáng não phiền dứt xa

   

  QUÁN thấy ô uế ta bà

  CHỈ thì tầm tứ vào ra bớt dần

  ĐỊNH giúp an lạc tâm thân

  HUỆ bừng tự phát tham sân không còn

   

  QUÁN CHỈ ĐỊNH HUỆ sắt son

  Một lòng tu tập bào mòn cái Ta

  Tu ngay trong cõi Ta bà

  Tu từng giây phút mới là Chân Tu

   

  Như Chiếu

  --

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,669