HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0110 Thơ Như Chiếu: QUÁN CHỈ ĐỊNH HUỆ

Saturday, December 26, 20203:45 PM(View: 815)

QUÁN CHỈ ĐỊNH HUỆ

 DD0110 Thơ Như Chiếu QUÁN CHỈ ĐỊNH HUỆ

 

QUÁN nhằm giúp chuyển đổi Tâm

CHỈ suy nghĩ mới thầm lặng yên

ĐỊNH thì tĩnh lặng triền miên

HUỆ dần lóe sáng não phiền dứt xa

 

QUÁN thấy ô uế ta bà

CHỈ thì tầm tứ vào ra bớt dần

ĐỊNH giúp an lạc tâm thân

HUỆ bừng tự phát tham sân không còn

 

QUÁN CHỈ ĐỊNH HUỆ sắt son

Một lòng tu tập bào mòn cái Ta

Tu ngay trong cõi Ta bà

Tu từng giây phút mới là Chân Tu

 

Như Chiếu

--

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
171,239