HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0122 Thơ Không Lạc & Thuần Trí Tịnh: VỌNG BÁI - Diệu Như diễn ngâm

Saturday, January 16, 20216:50 PM(View: 663)

VỌNG BÁI

DD0122 Thơ Không Lạc & Thuần Trí Tịnh VỌNG BÁI 

Đê đầu vọng bái Ân

Tử Sinh chia cách kể từ hôm nay

Ơn Thầy mang nặng đôi vai

Luôn luôn nhớ mãi, ngày ngày chẳng quên !”

Thầy ơi ! chúng con buồn tênh

Nhưng mà luôn luôn không quên lời Thầy

Nhớ Thầy ! chúng con ngày ngày

Thực hành KHÔNG NÓI  tròn đầy trong tâm

Thương Thầy ! chúng con âm thầm

Thiền trong bốn tướng : Ngồi, Nằm, Đứng, Đi.

 Kính bút

Đệ tử

Không Lạc và Thuần Trí Tịnh

______________________________________________________
 
VỌNG BÁI

audio-icon_thumbnail
Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện
(CLICK vào icon tam giác để nghe)

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
100,449