HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD0128 Thơ Không Lạc & Thuần Trí Tịnh: CHÚC TẾT TÂN SỬU

  Saturday, January 30, 20217:39 PM(View: 95)

  CHÚC TẾT TÂN SỬU
   (2021)

  DD0128 Thơ Không Lạc & Thuần Trí Tịnh CHÚC TẾT TÂN SỬU

   Thử Vương vừa mới xuống ngôi

  Bởi vì Ngài đã tuổi đời quá cao

  Ngưu Vương vội khoác Hoàng Bào

  Rống lên ba tiếng, ngồi vào ghế Vua

   

  Năm nay chắc chắn được mùa

  Bởi vì có một vị Vua , Trâu cày !

  Đầu năm cung kính lạy Thầy

  Xong rồi, kính chúc Cô Thầy Tánh Không

   

  Thân tâm an lạc thong dong

  Hướng dẫn đại chúng tròn lòng bình yên

  Bây giờ, xin chúc bạn Thiền

  Tánh Không Thiền Viện, vào miền định Tâm

   

  Quanh năm, suốt tháng âm thầm

  Thiền định miên mật, ngồi, nằm, đứng, đi

  Chúc thế giới, hết sân si

  Quốc gia tàn ác, hãy qui thiện liền !

   

  Xin chúc tất cả bạn hiền

  Trọn năm luôn được bình yên gia đình

  Hãy luôn cẩn thận giữ mình

  Coi chừng Cúm Tàu vào mình, hại ta !

   

  Bây giờ quay lại chúc ta

  Luôn luôn cố giữ  hài hòa thân tâm

  Cuối cùng xin chúc toàn dân

  Đừng cho “ nộ khí xung thiên”, nóng trời !

   

  Nếu được, thiên tai sẽ ngơi

  Bá tánh no ấm, hết đời lo âu !

  Cám ơn, kính chúc Tuyến Đầu *

  Đoàn Quân Áo Trắng vẹn câu an toàn.

   

                         Không Lạc & Thuần Trí Tịnh

   

              * Bác Sĩ và Y Tá, nói chung là những người làm về Y Tế.

   

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,661