HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0128 Thơ Không Lạc & Thuần Trí Tịnh: CHÚC TẾT TÂN SỬU

Saturday, January 30, 20217:39 PM(View: 627)

CHÚC TẾT TÂN SỬU
 (2021)

DD0128 Thơ Không Lạc & Thuần Trí Tịnh CHÚC TẾT TÂN SỬU

 Thử Vương vừa mới xuống ngôi

Bởi vì Ngài đã tuổi đời quá cao

Ngưu Vương vội khoác Hoàng Bào

Rống lên ba tiếng, ngồi vào ghế Vua

 

Năm nay chắc chắn được mùa

Bởi vì có một vị Vua , Trâu cày !

Đầu năm cung kính lạy Thầy

Xong rồi, kính chúc Cô Thầy Tánh Không

 

Thân tâm an lạc thong dong

Hướng dẫn đại chúng tròn lòng bình yên

Bây giờ, xin chúc bạn Thiền

Tánh Không Thiền Viện, vào miền định Tâm

 

Quanh năm, suốt tháng âm thầm

Thiền định miên mật, ngồi, nằm, đứng, đi

Chúc thế giới, hết sân si

Quốc gia tàn ác, hãy qui thiện liền !

 

Xin chúc tất cả bạn hiền

Trọn năm luôn được bình yên gia đình

Hãy luôn cẩn thận giữ mình

Coi chừng Cúm Tàu vào mình, hại ta !

 

Bây giờ quay lại chúc ta

Luôn luôn cố giữ  hài hòa thân tâm

Cuối cùng xin chúc toàn dân

Đừng cho “ nộ khí xung thiên”, nóng trời !

 

Nếu được, thiên tai sẽ ngơi

Bá tánh no ấm, hết đời lo âu !

Cám ơn, kính chúc Tuyến Đầu *

Đoàn Quân Áo Trắng vẹn câu an toàn.

 

                       Không Lạc & Thuần Trí Tịnh

 

            * Bác Sĩ và Y Tá, nói chung là những người làm về Y Tế.

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
100,180