HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD0132 Thơ Tuệ Vinh: TỐT NGHIỆP KHÓA THIỀN CĂN BẢN ONLINE 2021

  Monday, February 1, 202111:15 AM(View: 169)

  Tốt Nghiệp Khóa Thiền Căn Bản

  online 2021
  DD0132 Thơ Tuệ Vinh TỐT NGHIỆP KHÓA THIỀN CĂN BẢN ONLINE 2021

   Hôm nay tốt nghiệp khóa thiền 

  Căn bản trực tuyến đầu tiên tu hành 

  Chọn lọc những vị tinh anh

  Phước đầy duyên đủ bước nhanh về Nhà .

  Thiền sinh là những đóa hoa

  Hương sen tỏa ngát, vươn ra khỏi bùn 

  Đời là sân khấu diễn tuồng 

  Nay tỉnh, pháp Phật làm khuôn sửa mình. 

  Sáu kỳ cùng với Tỷ Huynh

  Cuối tuần tu học, vô minh tan liền 

  Quán Chỉ Định Huệ pháp Thiền 

  Tứ thời thực tập, đài liên cận kề. 

  Sống đời nay tỉnh, hết mê 

  Nhận Biết thấy rõ đường về không xa

  Muôn kiếp đắm nhiễm trầm kha

  Đại duyên tỉnh ng, thoát ra ngục tù.

  Duyên lành ngộ pháp, tinh tấn tu

  Tánh Không Căn Bản thoát mê mù

  Tốt nghiệp khóa tu, hành trang đủ

  Học thêm Bát Nhã mới toàn chu.

  Tu Vinh.

  Ngày 6/2/2021.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,262,236