HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0134 AUDIO: NỤ CƯỜI TRỞ LẠI - Thơ Huệ Như - Nhạc Không Chánh Trí - Tiếng hát Thế Huy

Monday, February 8, 20217:49 PM(View: 892)
NỤ CƯỜI TRỞ LẠI 
DD0134 Thơ Huệ Như NỤ CƯỜI TRỞ LẠI
Nụ cười tưởng đã mất
Nay trở lại đây rồi
Nụ cười không đơn côi 
Bên cạnh bầu Pháp nhũ
Nụ cười vẫn như cũ
Trên gương mặt Ta Bà
Nụ cười như đang là 
Uống từng lời Phật Pháp
Nụ cười như ấm áp 
Vì gặp được Chân Sư
Nụ cười tự nhiên thôi 
Bên huynh đệ tỷ muội 
Nụ cười như không thôi
Cùng hoa Tánh Không nở
Nụ cười như hớn hở
Vì gặp được pháp mầu

HUỆ NHƯ 
____________________________________________
HN_Nu cuoi tro lai

ICON Nghe NhacSmall

NỤ CƯỜI TRỞ LẠI 

Nhạc : Không Chánh Trí
Với tiếng hát : Thế Huy
Đạo Tràng San Jose thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
123,008