HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD0144 Thơ Diệu Như: CHÚC XUÂN

  Tuesday, February 16, 20218:41 PM(View: 63)

  Chúc Xuân

  DD0144 Thơ Diệu Như CHÚC XUÂN 

  Xuân đến mọi người luôn chúc nhau

  An khang, thịnh vượng sống dài lâu

  Hưởng phúc, muôn nhà luôn đầm ấm

  Mọi việc hạnh thông, khỏi u sầu !

  Thế nhưng sự việc vô thường đấy!

  Sắc sắc, không không, chẳng vơi đầy.

  Tùy duyên bất biến mà thuận sống

  Không gì vĩnh cửu với ta đâu!

  Xuân đến, xuân đi chẳng mảy may.

  Ứng hiện tùy duyên, chỉ Tâm này

  Xuân Tâm, hoa nở luôn bừng sáng

  Tánh biết thường hằng, mãi bình an.

   

        Diệu Như 

           Xuân Tân Sửu 

         14/2/21

  ______________________________________________
  Chúc Xuân

  audio-icon_thumbnail
  Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

  (CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)

     Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,254,998