HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0144 Thơ Diệu Như: CHÚC XUÂN

Tuesday, February 16, 20218:41 PM(View: 768)

Chúc Xuân

DD0144 Thơ Diệu Như CHÚC XUÂN 

Xuân đến mọi người luôn chúc nhau

An khang, thịnh vượng sống dài lâu

Hưởng phúc, muôn nhà luôn đầm ấm

Mọi việc hạnh thông, khỏi u sầu !

Thế nhưng sự việc vô thường đấy!

Sắc sắc, không không, chẳng vơi đầy.

Tùy duyên bất biến mà thuận sống

Không gì vĩnh cửu với ta đâu!

Xuân đến, xuân đi chẳng mảy may.

Ứng hiện tùy duyên, chỉ Tâm này

Xuân Tâm, hoa nở luôn bừng sáng

Tánh biết thường hằng, mãi bình an.

 

      Diệu Như 

         Xuân Tân Sửu 

       14/2/21

______________________________________________
Chúc Xuân

audio-icon_thumbnail
Diệu Như diễn ngâm - Đạo tràng Houston TX thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)

 Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
123,027