HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0147 AUDIO: VÒNG TRÒN SINH TỬ Thơ Thuần Giác :- Nhạc Không Chánh Trí - Tiếng hát Thái Hoà Kim Ngân

Monday, February 22, 20212:03 PM(View: 920)

VÒNG TRÒN SINH TỬ
DD0147 Thơ Thuần Giác  VÒNG TRÒN SINH TỬ

Có không cũng bởi từ tâm tưởng

Nhàn nhã vui chơi có, có không !

Thu về lá đổ, Xuân hoa tượng

Cũng bởi Xuân, Thu quyến luyến trần

Một bước trần ai níu tấc lòng

Vòng tròn sinh tử thế long đong

Vẫn mong sớm tối hoa bừng trổ

Nào ngờ mai về hoa xác xơ

Vô thường từng bước theo nhau mãi

Lãng tử ngao du sóng ba đào

Lắng nghe tâm thức hồi âm dậy

Bất tử tâm hoa sáng tuyệt vời


 thơ: Thuần
Giác

vong-tron-sinh-tu-sheet-music
ICON Nghe NhacSmall

 VÒNG TRÒN SINH TỬ 
Thơ: Thuần Giác
Nhạc : Không Chánh Trí
Với tiếng hát : Thái Hòa & Kim Ngân
Đạo Tràng San Jose thực hiện

(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download) 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
123,037