HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0150 Thơ Diệu Như : BÃO TUYẾT - Diệu Như diễn ngâm

Tuesday, February 23, 20218:27 PM(View: 689)

BÃO TUYẾT

DD0150 Thơ Diệu Như BÃO TUYẾTĐã mấy mươi năm ở Houston 

Chưa từng thấy tuyết ngập lối về

Quanh năm suốt tháng trời nắng gắt

Mà nay thay đổi thật bất ngờ!

 

    Biết bao nhà cửa -thành hư hoại 

    Bão tuyết tơi bời  lạnh buốt xương!

    Cháy nhà, người chết, dân rên xiết.

    Địa ngục trần gian, nỗi oan khiên!

 

Lại thêm nạn dịch quá não nề 

Chết người như rạ, thật tang thương

Mới thấy cuộc đời vô thường quá !

Nhắc nhở cho ta biết hướng về.

 

Loài người lặn hụp trong bể khổ

Mà vẫn tương tàn, sát hại nhau

Khí hậu môi trường đang dậy sóng

Than ôi ! bão tuyết đã lan tràn !

 

Nhân quả vô lường không nghĩ tưởng

Hãy mau thắp ngọn đuốc Chơn Thiền 

Trở về tự tánh luôn thanh tịnh

Nhận biết lỗi lầm, tránh bờ mê

 

Từ nay tỉnh giác, xin sám hối !

Nguyện gìn ba nghiệp luôn sáng trong

Ngoài kia tuyết vẫn rơi rơi mãi

Tâm con bừng sáng - Tạ ơn Ngài !

 

           Diệu Như 

           15/2/21
________________________________________
BÃO TUYẾT

audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm
(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
122,994