HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

THÔNG BÁO GHI DANH - Khóa BÁT NHÃ lớp TRUNG CẤP 1 Online do Ni sư Triệt Như trực tiếp hướng dẩn - DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH

Wednesday, March 3, 20218:15 AM(View: 2434)
THÔNG BÁO

GHI DANH Khóa BÁT NHÃ - lớp TRUNG CẤP 1  

Do Ni sư Triệt Như trực tiếp hướng dẩn

Học trên ZOOM - Miễn phí

 DANH SÁCH THIỀN SINH ĐÃ GHI DANH 

NGÀY KHAI GIẢNG: khai giảng ngày thứ bảy 1 tháng 5, 2021 và kéo dài 6 kỳ học. Bắt đầu lúc 2 giờ chiều (giớ Cali) vào mỗi Thứ Bảy tuần lể đầu tiên và tuần lể thứ 3 của tháng. Ngày Bế giảng 17 tháng 7- 2021

NỘI DUNG TU HỌC: KHÓA BÁT NHÃ LỚP TRUNG CẤP 1:

-      Kiến thức Phật học:

Giới thiệu khái quát Bát Nhã

Bốn tầng Định của Đức Phật Thích Ca

Tiến trình chứng ngộ Ba Minh.

Khái quát về Lậu hoặc.

Giới thiệu khái quát bài Đại Kinh Xóm Ngựa.

Giới thiệu khái quát bài kinh Vô Ngã tướng.

-      Kiến thức Thiền học:

Khai triển cái Biết của con người

Từ cái Biết tới Nhận thức.

-      Kiến thức Khoa học: khai triển kiến thức về não bộ.

-      Kiến thức Thực hành:

Tuệ / Vipassanà: Pháp Như Thực/ Yathàbhùta.

Tiếp tục thực tập các chiêu thức dùng giác quan.

Tiếp tục thực tập: Thở / Không nói.

 

ĐIỀU KIỆN TU HỌC

Thiền sinh đã học qua Thiền Căn Bản hoặc đã học qua các VIDEO Thiền Căn Bản 2021 có tại link:

https://www.tanhkhong.org/p112/tu-hoc

hoặc học khóa Thiền Căn Bản 2021 trên YOUTUBE

https://www.youtube.com/tanhkhong

PHIẾU GHI DANH  KHÓA BÁT NHÃ lớp TRUNG CẤP 1  Online

do Ni sư Thích Nữ Triệt Như trực tiếp hướng dẩn

(Phiếu Ghi Danh xin gửi về: thienduongtanhkhong@gmail.com)

Họ và Tên: ………………………………………………………

Pháp danh: ……………………………….……………………

Email:  ……………………………………………..……………

Thành phố + Quốc Gia nơi cư ngụ:…………………………

THỜI HẠN GHI DANH:

Từ nay cho đến hết ngày 25 tháng 4, 2021
Hãy gửi Phiếu Ghi Danh về email: thienduongtanhkhong@gmail.com


___________________________________________________________________
Danh sách Thiền sinh và Đạo hữu đã ghi danh tham dự khóa học:
Danh Sách được cập nhật ngày: 15 Tháng 4 Năm 2021

Nếu đã có tên trong danh sách này mà vì lý do gì không nhận được tin tu học (1 tuần trước ngày khai giảng) xin vui lòng liên lạchoithientanhkhong@gmail.com.
Quý vị sẽ nhận được kết nối vào mạng Zoom một ngày trước khi lớp học bắt đầu.
(DANH SÁCH xếp theo thứ tự NƠI TRÚ XỨ):


 STT HỌ & TÊN PHÁP DANH THÀNH PHỐ
1 Chau YenHa Như Huyễn Australia, Adelaide
2 Lâm Huệ Lan   Australia, Adelaide
3 Le Phuong Minh Phước Australia, Adelaide
4 Lưu Phượng Hoa Chơn Phước Thường Australia, Adelaide
5 Nguyễn Từ Hữu Vi Minh Lai Australia, Adelaide
6 Cao Thị Tố Mai Diệu Hoa Australia, Brisbane
7 Vo Tho   Australia, Brisbane
8 Chung Kim Lieu   Australia, Canberra
9 Lang Vưu Tâm Như Australia, Canberra
10 Lê Long Minh Thành Australia, Canberra
11 Lê Mỹ Xuyên An Hoàng Australia, Canberra
12 Le Quan Phú   Australia, Canberra
13 Liêu cần Học   Australia, Canberra
14 Liêu thị cảm Linh Như Linh Australia, Canberra
15 Mai Thị Tuyết Trinh Thích Nữ Như Mai Australia, Canberra
16 Nguyễn Oanh   Australia, Canberra
17 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Thích Nữ Như Nguyệt Australia, Canberra
18 Pham Lan Diệu Hương Australia, Canberra
19 Phạm Phương Minh Anh Australia, Canberra
20 Phạm Thị Kiều Loan Nghiêm Lan Australia, Canberra
21 Phạm Thị Minh Hoàng   Australia, Canberra
22 Phạm Thị Thanh Hà   Australia, Canberra
23 Quốc Cường Sư Chú Quang Dũng Australia, Canberra
24 Trần Lô Giang   Australia, Canberra
25 Trần Ngọc Điện Minh Nhẫn Australia, Canberra
26 Trần Thị Diệu Hồng Diệu Châu Australia, Canberra
27 Tuấn Phan   Australia, Canberra
28 Vo Trang Diệu Nghiêm Australia, Canberra
29 Nguyễn Tuyết Phương Đảnh Australia, Gold Coast
30 Châu Anh   Australia, Melbourne
31 Lê Kim Phụng Mỹ Đạo Australia, Melbourne
32 Lê Thu   Australia, Melbourne
33 Mã Qui Ky Phúc Hòa Australia, Melbourne
34 Nguyễn Loan Như Loan Australia, Melbourne
35 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thúy Phượng Australia, Melbourne
36 Nguyễn Thị Thu Nga Diệu Thanh Australia, Melbourne
37 Nguyen Thien Nguyen Nguyen Cat Australia, Melbourne
38 Nguyễn Tuyền Diệu An Australia, Melbourne
39 Phan Thi Tu Thích Nữ Như Xuân Australia, Melbourne
40 Phương Ford (Mrs) Hoàng Giác Australia, Melbourne
41 Tran Thi Thanh An Nguyen Nhu Australia, Melbourne
42 Trương Anh Liệt Tâm Anh Australia, Melbourne
43 Chu Thi Ngoc Dung Dieu Duc Australia, Perth
44 Trần Thị Ánh Hồng Tường Trân Australia, Perth
45 Trần Thị Kiều Hà Duyên Ngọc Australia, Perth
46 Đào Hàn Dũng Tâm Dũng Australia, Sydney
47 Đào Thị Hoa Như Hoa Australia, Sydney
48 Do Rita   Australia, Sydney
49 Đỗ Thảo Như Thảo Australia, Sydney
50 Hồ Tân Thi Tuyết Nga Minh Thường Australia, Sydney
51 Kim Đoàn Minh Tuyến Australia, Sydney
52 Lê Thị Hiền Như Hòa Australia, Sydney
53 Luu t Song Minh Đạo Australia, Sydney
54 Mai Hoài Minh Triệt Australia, Sydney
55 Mai Nhan   Australia, Sydney
56 Mai San Quang Thông Australia, Sydney
57 Mai Tuyết Tuyết Như Australia, Sydney
58 Ngành Ly Huệ Ngọc Australia, Sydney
59 Nguyễn Hạnh Như Nguyên Australia, Sydney
60 Nguyen Nhan Như Định Australia, Sydney
61 Nguyễn Như Hà Chơn Huyền Ngữ Australia, Sydney
62 Nguyễn Phước Thanh Huê Tâm Từ Australia, Sydney
63 Nguyễn Thị Dậu Như Tịnh Australia, Sydney
64 Nguyễn Thị Ngọc Anh Như Chơn Australia, Sydney
65 Quach Nguyet Tam   Australia, Sydney
66 Thích Nữ Như Ngọc Thích Nữ Như Ngọc Australia, Sydney
67 Tran Khanh Tâm Phước Australia, Sydney
68 Tran Loan Như Loan Australia, Sydney
69 Trần Thúy Nga Chơn Huyền Thạch Australia, Sydney
70 Truong h Ky Quang Ly Australia, Sydney
71 Vo Tara Ngân Viên Chơn Australia, Sydney
72 Nguyễn Thi Thi Tâm Phước Australia, Victoria
73 Nguyễn Như Liên Hương Thanh Nghiêm Canada, Calgary
74 Huỳnh Thị Cẩm Diệu Hồng Canada, Edmonton
75 Lương Thị Lệ Hằng, Như Hằng   Canada, Misissaga
76 Đoàn Thanh Hà Như Hà Canada, Mississauga
77 Nguyễn Thị Lưu Thủy Như Thủy Canada, Mississauga
78 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh   Canada, Mississauga
79 Nguyễn Thị Thanh Quy Nhu Quy Canada, Mississauga
80 Phạm Toàn Thắng   Canada, Mississauga
81 Do Kim Thu   Canada, Montreal
82 Kathy Be Dieu Hong Canada, Montreal
83 Nguyễn Thị Minh Châu Nguyên Hương Canada, Montreal
84 Vo Ngoc Thanh Như Chiếu Canada, Montreal
85 Vũ Thi   Canada, Montreal
86 Phạm Cẩm Nhung Tâm Tịnh Như Canada, Ontario, Mississauga
87 Tran Thu An   Canada, Ontario, Mississauga
88 Vũ Phương   Canada, Ontario, Ottawa
89 Do Kim Lien Dieu Lien Canada, Québec
90 Do Lan Thanh Anh Canada, Toronto
91 Dương Thị Kiều Hạnh Ngọc Vân Canada, Toronto
92 Dương Văn Chỉnh Thích Trí Thiện Canada, Toronto
93 Le Ai Huyen Nhu Huyen Canada, Toronto
94 Lê Thúy Hằng   Canada, Toronto
95 Pham Thuan Anh Nhu Anh Canada, Toronto
96 Phạm Thúy Vân Huệ Vân Canada, Toronto
97 Tô Vũ Cát Tường   Canada, Toronto
98 Tôn Thất Hiệp   Canada, Toronto
99 Trần Thắng Giác Thiện Canada, Toronto
100 Vu Kim Thanh Như Kim Canada, Toronto
101 Vũ Quốc Hưng Nguyên Thạnh Canada, Toronto
102 Phạm Ngọc Vân Anh Tâm Minh Hòa France, Amiens
103 Nguyễn Thị Phan Tuyến Diệu Trí France, Le Havre
104 Ngô Minh Thủy Minh Diệu France, Noisy le grand
105 Cao Thiện Chí Kim Long France, Paris
106 D'OLLONE Clara Hồng Thúy France, Paris
107 Ho Dinh Qui   France, Paris
108 Le Thi Thanh Trang Dieu Nghiem France, Paris
109 LIM Thảo Tuệ Tỉnh France, Paris
110 Nguyễn Hửu Hỉ Tâm Hỷ France, Paris
111 Nguyễn Lưu Phương Thảo Minh Hạnh France, Paris
112 Nguyễn Minh Hòa Thiện Minh France, Paris
113 Nguyễn Ngọc Châu   France, Paris
114 Nguyễn Ngọc Lan Hương Huệ Thông France, Paris
115 Nguyen Thanh Liem Minh Chanh France, Paris
116 Nguyen Thi Nhat Thanh Nhu Thanh France, Paris
117 Nguyễn Thị Thanh Danh Tâm Hạnh France, Paris
118 Phạm Thị Nhung   France, Paris
119 Thái / Trần Ngọc Hoa Diệu Trí France, Paris
120 Trần Hồng Vụ Quang Đạo France, Paris
121 Trần Hồng Yến Minh Y France, Paris
122 Trần Minh Đức Quảng Sanh France, Paris
123 Võ Marie Diệu Thuận France, Paris
124 Vu Moc Duyen Minh Vien France, Paris
125 Giang Marc   France, Toulouse
126 Huỳnh Anh Minh Anh France, Toulouse
127 Thích Nữ Huệ Liên Thích Nữ Huệ Liên Germany
128 Thích Nữ Thanh Như Thích Nữ Thanh Như Germany
129 Vũ Thị Thái Hằng Diệu Thuận Germany
130 Lê Ngọc Huê   Germany, Berlin
131 Mai Tram Tịnh Thanh Germany, Berlin
132 Phạm Ngọc Thúy   Germany, Berlin
133 Phan Thị Nguyên Khánh   Germany, Berlin
134 TN Như Tuệ Thích Nữ Như Tuệ Germany, Berlin
135 Trần Hiếu Tri   Germany, Düsseldorf
136 Nguyễn Hà Hòa Nguyện Germany, Göttingen
137 Võ Thị Thu Huệ Định Germany, Göttingen
138 Liêu Quí Chức Quang Tiến Germany, Heddesheim
139 Nguyễn Tấn Sỹ Huệ Quang Germany, Oberhausen
140 Trần Kiều Trinh Trí Quang Germany, Oberhausen
141 Phạm Văn Phú Quang Trí Germany, Stuttgart
142 Tu Quang Hung Dong Bon Germany, Stuttgart
143 Bui Trong Khang Quang Lien Switzerland, Zürich
144 Bùi Mai Hương Huệ Thuận Thụy Sỹ, Lausanne
145 Khương đình Viên Tuệ Tâm USA, Antelope
146 Nguyễn thị Cho Hạnh Thức USA, Antelope
147 Lê Lan Diệu Huệ USA, Arizona, Mesa
148 Nguyễn Thảo Tâm Minh Nguyệt USA, Arizona, Phoenix
149 Lam Thi Cuc Như Hoa USA, CA
150 Le V Lynn Nhu Lien USA, CA
151 Nguyễn Nguyệt Như Nguyệt USA, CA
152 Pham Suzette Như Sương USA, CA
153 Nguyễn Văn Quí Không Định USA, CA, Castro Valley
154 Phan Văn Chương Chí Hải USA, CA, Davis
155 Nguyễn Thị MỹDung Như Chơn USA, CA, Elk Grove
156 Kim Anh   USA, CA, Fountain Valley
157 Nguyễn Thị Nga Minh Hằng USA, CA, Fremont
158 Chinh Chau Nhu Chon USA, CA, Fresno
159 Đỗ Thị Phương Thảo Tín Pháp USA, CA, Garden Grove
160 Luu Trong Hai Minh Duc USA, CA, Garden Grove
161 Ngô Thị Hòa Như Hòa USA, CA, Garden Grove
162 Nguyen Hien   USA, CA, Garden Grove
163 Văn Thị Thu Hà Diệu Hải USA, CA, Garden Grove
164 Nguyet Mai (Angie) Than Tri USA, CA, Huntington Beach
165 Ngo Oanh Dieu Hanh USA, CA, Irvine
166 Nghiêm MinhDung   USA, CA, Laguna Niguel
167 Ta John - Ta Mai   USA, CA, Laguna Niguel
168 Bui Que Tu Tam USA, CA, Los Angeles
169 Pham Trang   USA, CA, Ontario
170 Nguyễn Kim Thoa Khánh Hương USA, CA, Orange County
171 Nguyễn Đỗ Dzung Nguyên Thông USA, CA, Ramon
172 Bui Hung   USA, CA, Riverside
173 Nguyen Nguyet   USA, CA, Riverside
174 Bùi Hồng Trinh   USA, CA, Sacramento
175 Chu Q. Nam   USA, CA, Sacramento
176 Đặng Phương Nam Như Hạnh USA, CA, Sacramento
177 Huỳnh Huyền Diệu Chân USA, CA, Sacramento
178 Jung Hogan Như Dung USA, CA, Sacramento
179 Nguyễn Huyền Trang Minh Dai USA, CA, Sacramento
180 Nguyễn Sơn Huyền Lâm USA, CA, Sacramento
181 Nguyễn Tấn Nghiệm Trí Mẫn USA, CA, Sacramento
182 Nguyen Thi Kim Hien Dieu Hoa USA, CA, Sacramento
183 Nguyễn Thị Yến Uyển Như USA, CA, Sacramento
184 Nguyễn Tuấn Nguyên Tú USA, CA, Sacramento
185 Nguyễn Văn Đàng Tâm Sơn USA, CA, Sacramento
186 Phạm Ẩn Thông Văn USA, CA, Sacramento
187 Phan Thị Nữ Kiều Như Lệ USA, CA, Sacramento
188 Quách Thoại Minh Quả Quang USA, CA, Sacramento
189 Tô Lan Phương Như Lan USA, CA, Sacramento
190 Trần Anh   USA, CA, Sacramento
191 Trần Đức Tâm Đức USA, CA, Sacramento
192 Trương Thu Hồng Diệu Phước USA, CA, Sacramento
193 Võ Thị Cảnh Diệu Hạnh USA, CA, Sacramento
194 Boyer Cuc Như Hoa USA, CA, San Jose
195 Dang Cuong Chanh Cuong USA, CA, San Jose
196 Dao Ly Ngan Ngoc USA, CA, San Jose
197 La Trang Diệu Nhã USA, CA, San Jose
198 La Tri Minh Huệ USA, CA, San Jose
199 La Van An Minh Tường USA, CA, San Jose
200 Lê Kim Hoàng Minh Như USA, CA, San Jose
201 Lê Thanh Thảo Nga Ngọc USA, CA, San Jose
202 Nguyễn Phúc Vân Tâm Phúc USA, CA, San Jose
203 Nguyễn Thu Hà Hương Ngọc USA, CA, San Jose
204 Nguyễn Tri Tâm Huệ USA, CA, San Jose
205 Nguyễn Trung   USA, CA, San Jose
206 Nguyễn Wendy Vien Quang USA, CA, San Jose
207 Nguyễn Yến Chơn Diệu USA, CA, San Jose
208 To Ha Quynh Giao Nhuận Lưu USA, CA, San Jose
209 Trần Huyền Trâm   USA, CA, San Jose
210 Trần lý Thu Huệ Y USA, CA, San Jose
211 Trần Phương Thảo Hoa Hiếu USA, CA, San Jose
212 Trần Thanh Bá Tuệ Tâm Minh USA, CA, San Jose
213 Đặng Minh Tân   USA, CA, San Ramon
214 Nguyễn Anh Tuấn Tâm Thiện Đức USA, CA, Santa Ana
215 Tran Bich   USA, CA, Saratoga
216 Pham Hoan Diệu Lạc USA, CA, Tarzana
217 Trần Lê Diệu Nhân USA, CA, Tracy
218 Wendy Tonnu Quang Hai USA, CA, Union City
219 Lê Công Quyền Tuệ Thông USA, CA, Walnut
220 Chau Cynthia Như Nguyện USA, Florida
221 Châu phạm Tina   USA, Florida
222 Diệp Hấu Bảo Ngọc USA, Florida
223 Nguyen Anh   USA, Florida
224 Nguyen Kim Oanh   USA, Florida
225 Nguyễn Lợi   USA, Florida
226 Nguyễn Thị Khánh Trang Như Khánh USA, Florida, Cape Coral
227 Le Nhu Thuy   USA, Florida, Jacksonville
228 Huỳnh Sương   USA, Louisiana
229 Trương Q. Trinh Minh Độ USA, Maryland, Silver Spring
230 Nguyễn Thanh Loan Mỹ Liên USA, Massachusetts, Boston
231 Huynh Anh Tuan Chanh Dat Dinh USA, Massachusetts, Worcester
232 Nguyễn Viết Danh Thanh Long USA, MD, Silver Spring
233 Đỗ Quỳnh Dao Như Quỳnh USA, NC, Charlotte
234 Trần Thị Kim Oanh Diêu Phương USA, North Carolina, Waxhaw
235 Nguyễn Thanh Tien   USA, Orange County
236 Châu Frank Như Đức USA, Oregon
237 Dương Thị Hải Dương   USA, Texas, Arlington
238 Duong Giao   USA, Texas, Austin
239 Duong Khue   USA, Texas, Austin
240 Le Hang   USA, Texas, Austin
241 Cao Caroline Như Trầm USA, Texas, Houston
242 Ho Hoang Anh Nhat Thong USA, Texas, Houston
243 Không Giác Không Giác USA, Texas, Houston
244 Lâm Ngọc Nga Chân Hiền USA, Texas, Houston
245 Lê Thanh Loan Diệu Phụng USA, Texas, Houston
246 Lê Thanh Trúc Huệ Thanh USA, Texas, Houston
247 Lê Xuân Trường Tuệ Như USA, Texas, Houston
248 Nguyen Kathy   USA, Texas, Houston
249 Nguyễn Minh Tuyết Minh Tuyết USA, Texas, Houston
250 Pham Uyen-Quan   USA, Texas, Houston
251 Pham Van Duc   USA, Texas, Houston
252 Tâm Như Tâm Như USA, Texas, Houston
253 Trần Trang Nguyên Thuận USA, Texas, Houston
254 Tran Tuyet Dieu Luong USA, Texas, Houston
255 Vu Thi Mai Từ Nhân USA, Texas, Houston
256 Đặng Hướng Đức Phương USA, Texas, Houston
257 Trần Ngọc Bích Tĩnh Như USA, Texas, Navasota
258 Bui Khanh Qua Thi USA, VA
259 Quynh Phan ha Như Quỳnh USA, VA, Fairfax
260 Le June Huyen Lien USA, VA, South Riding
261 Nguyễn Thị Anh Thư Chúc Thới USA, VA, Springfield
262 Trần Thị Ngọc Liên Thân Kiến Hóa USA, Virginia, Burke
263 Nguyễn Thành Công Nguyên Thắng USA, Virginia, Springfield
264 La Xương Ánh Diệu Huệ USA, WA, Seattle
265 Luu Bich Thuy Dieu Huong USA, WA, Seattle
266 Lê Vicky Cúc Diệu Hoàng USA, Washington D.C.
267 Nguyen Victoria Không Hải USA, Washington D.C.
268 Thái Bình   USA, Washington D.C.
269 Trần Thị Ngọc Trang Viên Bảo An USA, Wisconsin, Madison
270 Nguyễn Ngọc Điệp Như Điệp Việt Nam
271 Nguyễn Thị Thanh Hiền Quảng Phước Việt Nam
272 Nguyễn Thị Xương Như Xương Việt nam
273 Nguyễn Vân Anh   Việt Nam
274 Phạm Thanh   Việt Nam
275 Nguyễn Thị Gái Thích Nữ Như Châu Việt Nam, Bình Dương
276 Nguyễn Thị Lân Quảng Hoàng Việt Nam, Đà Nẵng
277 Nguyễn Thị Lan Anh Nhân Phương Ngộ Việt Nam, Đồng Nai
278 Trần Anh Vương   Việt Nam, Hải Dương, Ninh Giang
279 Nguyễn Ly Hoa Tâm Hương Việt Nam, Qui Nhơn
280 Nguyen Phi Thuy Tam Nghiem Việt Nam, Qui Nhơn
281 Đặng Thị Thùy Trang Mỹ Hiếu Việt Nam, Sài Gòn
282 Diệu Lan Viên Huyễn Việt Nam, Sài Gòn
283 Dương Quỳnh Hương Giác Chân Huyền Việt Nam, Sài Gòn
284 Dương Thị Thanh Trúc Diệu Mai Việt Nam, Sài Gòn
285 Huỳnh Thị Thanh Hoa Như Nguyện Việt Nam, Sài Gòn
286 Kiều Diễm Hoa Đức Việt Nam, Sài Gòn
287 Lê Thị Thu Thủy Hiền Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
288 Lưu Đặng Thiên Hương   Việt Nam, Sài Gòn
289 Nguyễn Anh Tài   Việt Nam, Sài Gòn
290 Nguyễn Cẩm Nhung   Việt Nam, Sài Gòn
291 Nguyễn Ly Thu Tâm Thường Việt Nam, Sài Gòn
292 Nguyễn Tái Lập Thiện Phúc  Việt Nam, Sài Gòn
293 Nguyễn Thanh Tuyết Hiền Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
294 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Diệu Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
295 Nguyễn Thị Anh Thư Diệu Anh Việt Nam, Sài Gòn
296 Nguyễn Thị Cẩm Giang Diệu Âm Việt Nam, Sài Gòn
297 Nguyễn Thị Hồng Phượng   Việt Nam, Sài Gòn
298 Nguyễn Thị Phương Chi Ngọc Mỹ Việt Nam, Sài Gòn
299 Nguyễn Thị Yến Như Yến Việt Nam, Sài Gòn
300 Nguyễn Viết Chiến   Việt Nam, Sài Gòn
301 Nguyễn Xuân Sanh Dung Ngọc Việt Nam, Sài Gòn
302 Phạm Thị Quỳnh Diệu Phương Việt nam, Sài Gòn
303 Tô Thị Minh Châu Tuệ Huyền Việt Nam, Sài Gòn
304 Trần Thị Ngọc Đoàn Giác Đoàn Việt Nam, Sài Gòn
305 Võ Thị xuân Dung Mỹ Hoa Việt Nam, Sài Gòn
306 Võ Thị Xuân Hằng Mỹ Thanh Việt Nam, Sài Gòn
307 Võ Thị Xuân Hạnh Mỹ Huệ Việt Nam, Sài Gòn
308 Vương Thị Tuyết Mai Nguyên Hiệp Việt Nam, Sài Gòn
309 Huỳnh Thị Xuân Mai Nguyen Hoa Việt Nam, Sài Gòn, Phú Nhuận
310 La Ngoc Hieu Ngọc Anh Việt Nam, Sài Gòn, Q8
311 Nguyễn Thị Thùy Dung    
312 Nguyễn Thu     
Reader's Comment
Friday, March 5, 20212:58 AM
Administrator
Xin ĐỪNG GHI DANH ở phần Ý KIẾN CỦA BẠN
Để dễ dàng cho việc tổ chức lớp học và đảm bảo cho việc ghi danh của quý vị. Những ghi danh trong mục "Ý kiến của bạn" sẽ không được chấp nhận.
XIN THEO ĐÚNG THÔNG BÁO bên trên.
Hãy gửi Phiếu Ghi Danh về email: thienduongtanhkhong@gmail.com
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, March 3, 2021(View: 696)
PHƯƠNG CÁCH CÚNG DƯỜNG Ni sư và các khóa tu học A. Đối với những Thiền sinh ở TRONG Hoa Kỳ có 3 cách: B. Đối với những Thiền sinh ở các quốc gia NGOÀI Hoa Kỳ:
Wednesday, March 17, 2021(View: 937)
THÔNG BÁO NGÀY TRUYỀN THỐNG 4- 4- 2021 Hội Thiền Tánh Không Trung Ương sẽ tổ chức ngày LỄ TRUYỀN THỐNG năm nay. Ngày : chủ nhật: 4 tháng 4- 2021 Thời gian: 9:00AM- 12:00PM (giờ Cali) Địa điểm: Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không
Thursday, February 11, 2021(View: 436)
Thân mến gởi Tăng đoàn, các ban Điều Hành Đạo tràng Tánh Không, và tất cả các bạn thiền,
Thursday, February 11, 2021(View: 303)
Họp mặt cùng Tăng Đoàn Lễ Phật, Lễ Thầy Mừng Xuân Mới qua mạng Zoom Lúc 2 giờ chiều (giờ Cali) ngày mùng 2 Tết (13 tháng 2, 2021) Tại TỔ ĐÌNH THIỀN VIỆN TÁNH KHÔNG
Wednesday, December 9, 2020(View: 608)
2 giờ chiều ngày Thứ Bảy 12 tháng 12, 2020: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIỚI TƯƠNG ĐỐI
Tuesday, December 1, 2020(View: 2467)
Ngày Khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu đúng 2pm chấm dứt lúc 4pm (giờ California - Pacific time)
Wednesday, November 11, 2020(View: 722)
ZOOM MEETING 10am ngày Thứ Bảy 14 tháng 11, 2020 Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: THẾ GIAN và PHẬT
Wednesday, November 4, 2020(View: 1110)
ZOOM MEETING do Ni sư Triệt Như chủ trì mỗi tuần lễ đầu tiên của tháng THỨ SÁU 6 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 5 PM - giờ Cali THỨ BẢY 7 tháng 11, 2020 bắt đầu lúc 9 AM - giờ Cali
Thursday, October 29, 2020(View: 4703)
Thời hạn ghi danh: đến hết ngày 30 tháng 11 Ngày khai giảng: Thứ Bảy 5 tháng 12, 2020 bắt đầu lúc 2pm (giờ California) Nội Dung tu học: Cối lõi THIỀN CĂN BẢN
Wednesday, October 21, 2020(View: 802)
Một lòng tưởng nhớ Thầy, chúng ta cùng chung sức thực hiện các Bộ Ảnh
Wednesday, October 14, 2020(View: 719)
ZOOM MEETING: SINH HOẠT CHUNG CÁC ĐẠO TRÀNG tại Tổ Đình do Ni sư Triệt Như chủ trì THỨ BẢY 17 THÁNG 10, 2020 BẮT ĐẦU LÚC 9AM
Wednesday, October 7, 2020(View: 914)
CHƯƠNG TRÌNH: 09am - 10am: Thầy Thích Không Chiếu thuyết giảng đề tài: Thiền trong thời mới (phần 3/3) 10am - 11am: ZOOM THĂM HỎI: Chúng ta sẽ có dịp gặp mặt thăm hỏi các trưởng lảo trong Tăng Đoàn Tánh Không Thầy Tuệ Chân, Cô Phúc Trí, Thầy Không Phổ, cô Hạnh Như... 11am - 12 am: Lễ Chung Thất 100 ngày Thiền sinh NGUYỄN THỊ MY Pháp danh Minh Ngộ (cô Sáu)
Wednesday, September 30, 2020(View: 1968)
Thứ sáu: 2 tháng 10, 2020 từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Úc Châu, Việt Nam, Mỹ Châu - Thứ bảy 3 tháng 10, 2020 từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada) - chương trình thuận tiện cho các đạo tràng tại Hoa Kỳ, Canada và Âu Châu
Thursday, August 27, 2020(View: 2189)
- Thứ sáu tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 5pm đến 7pm Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng mới thành lập tại Úc Châu và Việt Nam - Thứ Bảy tuần lễ đầu tiên của tháng: từ 9am đến 11am Pacific Time (US and Canada): chương trình dành cho các đạo tràng tại Bắc Mỹ và Âu Châu
Wednesday, August 5, 2020(View: 1243)
1./ Đáp ứng cho nhu cầu tu học 2./ Chia sẻ kinh nghiệm tu tập, 3./ Tăng trưởng mối giây liên lạc, tình đoàn kết, và tinh thần CÙNG NHAU TU HỌC giữa các Thiền Sinh và giữa các Đạo Tràng
Friday, March 6, 2020(View: 1378)
Theo dõi tình hình về sự phát triển của dịch Corona virus hiện nay, cô thông báo quyết định không thể tổ chức : + Ngày Truyền Thống 5-4-2020 tại Tổ Đình + và các khóa sinh hoạt & tu nghiệp tiếp theo sau ngày Truyền Thống.
Friday, February 28, 2020(View: 1568)
các khóa Tu Định từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020 sẽ bị hủy bỏ bởi dịch Covid- 19. Tất cả những khóa tu sẽ được hướng dẫn bởi Ni Cô Nhất Như.
Monday, January 13, 2020(View: 1287)
Danh Sách đã ghi tên tham gia Khóa An Cư Kiết Đông tại Tổ Đình tháng 2, 2020
Friday, December 27, 2019(View: 3192)
Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019
Thursday, October 10, 2019(View: 2201)
Thông Báo Khóa An cư kiết Đông tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không Nam Cali, Tháng 2, 2020 với sự chủ trì của Thầy Không Chiếu và NS Triệt Như.
Friday, May 24, 2019(View: 1804)
KHÓA DỤNG CÔNG TU TẬP THIỀN ĐỊNH - TẠI BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG NĂM 2019 Thời gian: bắt đầu ngày Thứ Sáu 18 tháng 10 năm 2019, chấm dứt ngày Thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019
Tuesday, January 8, 2019(View: 2471)
KHÓA 10 NGÀY CHUYÊN TU ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ Thời gian: Từ ngày 29-05-2019 đến ngày 07-06-2019 KHÓA 10 NGÀY HUẤN LUYỆN VIÊN TU ĐỊNH - Thời gian: Từ ngày 09-6-2019 đến ngày 18-6-2019 KHÓA 4 NGÀY CHUYÊN TU CHỈ KỸ THUẬT KHÔNG NÓI. Thời gian: Từ ngày 19-6-2019 đến ngày 22-6-2019
Saturday, December 29, 2018(View: 3868)
Khóa I: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 5 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 2 tháng 5 Khóa II: ĐỊNH KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ tháng 8 (KTKT) (10 ngày) Thứ 5 ngày 1 tháng 8 Khóa III: ĐỊNH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC tháng 8 (CNTG) (10 ngày) Thứ 5 ngày 15 tháng 8 Khóa IV: AN TRÚ TRONG VÙNG PRECUNEUS (18 ngày) Thứ 4 ngày 28 tháng 8 Khóa V: KHÓA TU NGHIỆP (14 ngày) Thứ 4 ngày 18 tháng 9
Thursday, January 18, 2018(View: 4955)
Khóa Tu Nghiệp Giáo Thọ Thiền Căn bản (3 ngày) Từ ngày 1 đến ngày 3 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Thiền Định (2 ngày) Từ ngày 4 đến ngày 5 - Khóa Tu Nghiệp Huấn Luyện viên Khí Công (2 ngày) Từ ngày 5 đến ngày 7 - Ngày Truyền Thống chủ nhật 8 tháng 4, 2018 - Khóa Tu Nghiệp Giáo thọ khóa Bát nhã, Lớp Trung cấp 1 (4 ngày) Từ ngày 9 đến ngày 12
Sunday, December 3, 2017(View: 4953)
Thầy Thiền Chủ sẽ mở 4 khóa liên tiếp về chuyên tu định tại Thiền Viện Chân Như ở Navasota TX bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2018.
Wednesday, September 20, 2017(View: 3870)
1./ KHÓA LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠO TRÀNG: 20 ngày 2./ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN KHÍ CÔNG: 6 ngày
Tuesday, June 13, 2017(View: 12230)
Nếu đủ duyên, Ni Sư sẽ tổ chức chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 8 trong vòng 15 ngày. Khởi hành ngày thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018, về ngày thứ bảy 17 tháng 11 năm 2018 và Chuyến Hành Hương Ấn Độ – Nepal lần thứ 9 trong vòng 14 ngày. Khởi hành ngày chủ nhật 6 tháng 1 năm 2019, về ngày thứ bảy 19 tháng 1 năm 2019.
Friday, April 28, 2017(View: 7452)
Tháng 8: Khóa nhập thất chuyên tu Định, nội dung gồm ba cấp lớp Tháng 9: khóa Tu nghiệp cho các vị Huấn Luyện Viên Định Tháng 11: Khóa Tuyển chọn Huấn luyện viên Khí công trung ương
Thursday, January 12, 2017(View: 5174)
Năm 2017, Thầy cho phép các đạo tràng và các cá nhân có thể cất thêm 10 cốc tại tổ đình
Sunday, November 13, 2016(View: 3761)
Tổ chức tại: Trung tâm thiền định Navasota. ( Thiền Thất Chân Như) TX 77868 Thời gian 10 ngày: Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2017.
Thursday, June 23, 2016(View: 5818)
Hội Thiền Tánh Không Sacramento tổ chức Khóa Chuyên Tu Nhập Thất Định Huệ XXIII dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiền Chủ và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trọn 7 ngày, từ 10 tháng 12 đến 17 tháng 12 năm 2016. - DANH SÁCH GHI DANH
Tuesday, May 3, 2016(View: 8041)
Nhắm tạo điều kiện cho các Giáo Thọ, các thiền sinh Tánh Không có điều kiện và khả năng thể nhập các từng thiền định, mùa Thu năm nay Thầy Thiền Chủ tâm nguyện sẽ tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định:
Monday, April 18, 2016(View: 10374)
Danh Sách Thiền Sinh Đi Hành Hương Ấn Độ từ 1 đến 19 tháng 11 năm 2016.
Saturday, March 12, 2016(View: 4525)
Chủ Đề: THIỀN ĐI VÀO ĐỜI SỐNG Địa điểm: THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG Học vào các ngày cuối tuần: 19, 20; và 26, 27 tháng 3; ngày 1, 2 và 9 tháng 4, 2016
Monday, November 23, 2015(View: 5276)
Monday, September 14, 2015(View: 8837)
Nếu đủ duyên Ban Điều Hành Trung ương sẽ tổ chức 1 chuyến Hành Hương Ấn Độ- Nepal trong vòng 20 ngày. Từ ngày thứ ba 1 tới chủ nhật 20 tháng 11, 2016
Monday, August 31, 2015(View: 7039)
KHÓA NHẬP THẤT AN CƯ KIẾT ĐÔNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC đặc biệt KHÓA BÁT NHÃ - LỚP TRUNG CẤP 4
Sunday, June 28, 2015(View: 6813)
Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 năm 2015. Thiền Sinh Tánh Không các nơi được khuyến khích tùng an cư và nhập thất trong thời gian này.
Sunday, June 28, 2015(View: 6583)
Từ ngày 3 tháng 10 đến 11 tháng 10 năm 2015. Vai trò của não bộ đối với người thực hành Thiền. Ba sắc thái Tâm trong Đạo Phật.
Sunday, June 28, 2015(View: 11388)
Thông Báo Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ 7 ngày từ 28 tháng 8 đến 4 tháng 9, 2015 tại Black Mountain Retreat Center (Bắc California) do Đạo Tràng TánhKhông SanJose tổ chức.
Sunday, June 28, 2015(View: 6169)
Tại Tổ Đình Thiền Viện Tánh Không. Thời gian 7 ngày từ 12 tháng 10 đến 18 tháng 10 năm 2015.
Tuesday, December 16, 2014(View: 7200)
Các Thiền Sinh đã và đang thực hành pháp Thiền Tánh Không cần viết bài Trình Thầy
Tuesday, October 14, 2014(View: 9304)
1. KHÓA GIÁO THỌ TU HỌC THƯỜNG NIÊN 2. KỸ THUẬT KHAI THÁC NĂNG LƯỢNG BÊN TRONG PRECUNEUS 3. KHÓA 2 NGHỆ THUẬT TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH HỘI, ĐẠO TRÀNG
Sunday, August 10, 2014(View: 7621)
Buổi thuyết trình và giới thiệu sách mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt tại Nam Cali sẽ được phát hình trực tiếp - LIVE STREAMING - trên WEBSITE: tanhkhong.org và cùng lúc trên WEBSITE: freevn.net
Friday, August 8, 2014(View: 6999)
Vào lúc 3 giờ chiều (giờ California) ngày Chủ Nhật 10 tháng 8, 2014 Kính mời quý Thiền Sinh và thân hữu vào http://www.tanhkhong.org Click vào Thiền Tánh Không TV để xem trực tiếp LIVE
Sunday, July 20, 2014(View: 10996)
Buổi thuyết trình: Tổng kết công trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại Học Tübingen (Đức Quốc) và Hội Thiền Tánh Không (USA) từ năm 2007 đến 2013 về đề tài “Tương quan thực nghiệm giữa Thiền và các định khu não bộ” Giới Thiệu 2 tác phẩm mới: của Hòa thượng Thích Thông Triệt: 1.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Tiến Trình Tu Chứng và Thành Đạo của Đức Phật” 2.- “Luận Giảng Vấn Đáp về Thiền và Kiến Thức Thời Đại”
Wednesday, February 5, 2014(View: 17402)
Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định Huệ Đồng Thời Tại Texas.
Wednesday, January 15, 2014(View: 16985)
Chương trình Tết Giáp Ngọ năm 2014 tại Thiền viện.
Thursday, September 19, 2013(View: 19667)
Lễ Quy Y sẽ tổ chức tại: Thiền Viện Tánh Không Vào lúc 2:30pm ngày Chủ Nhật 27 tháng 10, 2013
Monday, December 10, 2012(View: 77697)
Video Bài Giảng của Lớp Thiền Căn Bản 71 tại Đạo Tràng Nam California. Giáo Trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt do Ni sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng
1,295,523