HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0156 Như chiếu: ĐẾN MỘT LÚC

Friday, March 5, 20213:01 PM(View: 862)

 

    ĐẾN MỘT LÚC ...
blank

   Đến một lúc lắng lòng nhìn lại,
   Ôi trò đời bọt biển thế gian
   Đến một lúc ngẫm về thực tại,
   Cuộc hí trường sau lúc hạ màn.
 
   Đến một lúc nhìn đời hư mộng,
   Để mỉm cười như chuyện trẻ con
   Đến một lúc tâm mình trống rỗng,
   Ôi thế gian thành bại mất còn .
blank
   Đến một lúc niềm vui hiện hữu,
   Mở tấm lòng Hỷ Xả Từ Bi
   Để đón nhận bầu trời xanh vĩnh cữu
   Con đường Thiền thanh thản bước chân đi ...

 

   Như Chiếu 

  

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,516