HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC Tháng 1, 2010

Sunday, March 14, 201012:00 AM(View: 2028)

Bắc California - San Jose

Khóa Thiền Căn Bản 63

- Khóa học 6 ngày, chi tiết khóa học (PDF)

Khóa Bát Nhã lớp Trung Cấp 1

- Khóa học 7 ngày, chi tiết khóa học (PDF)

- Ban tổ chức:
* Cô Thuần Trí Tịnh, điện thoại: (408) 251-1680; Email: huylynh@gmail.com

Stuttgart, Đức

Thầy Thiền Chủ chụp hình não bộ lần thứ 4 tại trường Đại học Tuebingen

Thầy Thiền Chủ đến Stuttgart ngày 14 để chụp hình não bộ của Thầy lần thứ tư, vào ngày 16 và 17. Mục đích chụp hình não bộ lần này, Thầy muốn có thêm tư liệu về hoạt động các định khu trên vỏ não và bên trong Hệ thống Viền não liên hệ đến lời Phật dạy trong kinh Nikàya (hệ Nguyên Thủy), như 2 vùng Tầm Tứ trong kinh Ànapànasati, và 4 vùng liên hệ đến 4 Tánh trong Kinh Bàhiya. Mặc dù những vùng này, trong năm 2008, Thầy đã chứng minh được rồi; tuy nhiên, vì để quyển sách "Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học" mà Thầy sẽ hợp tác cùng Giáo sư Tiến sĩ Michael Erb biên soạn có thêm giá trị, nên theo đề nghị của Giáo sư Michael Erb, Thầy sang Đại học Tuebingen chụp lại các vùng đó dưới hình thức khác hơn 3 lần trước.

Pháp thoại

Sau khi chụp xong hình não bộ, chiều ngày 17, Thầy sẽ gặp thiền sinh Đạo tràng Stuttgart. Nhân dịp này Thầy sẽ trình bày kết quả chụp hình não bộ của Thầy và giảng thời pháp "Thiền đi vào đời sống con người." Ngày 18, Thầy sẽ giảng Bát Nhã Tâm Kinh và hướng dẫn thiền sinh thực tập.

Paris, Pháp

Giảng pháp và hướng dẫn thực tập

- 9 giờ sáng ngày 20, Thầy sẽ khai mạc khóa Chuyên tu Định trong 5 ngày: từ ngày 20 đến 24. Số thiền sinh đã ghi danh tham dự là 40 vị.

- Nhân dịp này Thầy Thiền Chủ trình bày kết quả chụp hình não bộ của Thầy cho tất cả thiền sinh trong Khóa 1 Chuyên tu Định.

Houston, Texas

Khóa Thiền Căn Bản 64

- Khóa học 7 ngày, từ ngày 24 đến 30 tháng 1, 2010.

Tất Niên 2009

- Ngày Chủ nhật 31 tháng 1, 2010, tại nhà hàng Kim Sơn, Houston.
- Thầy Thiền Chủ giảng một thời pháp chủ đề: "Thiền và sức khỏe con người."

- Ban tổ chức:
* Cô Tâm Như, điện thoại: (281) 495-1061; Email: bethivo2@yahoo.com
* Cô An Như, điện thoại: (281) 568-7070; Email: trankimvy@aol.com
* Chi tiết khóa Thiền Căn Bản và Tất Niên tại Houston.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,137,082