HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0165 AUDIO: Diệu Như- Nhạc : XIN CHO TÔI

Tuesday, March 16, 20218:49 PM(View: 1058)
blank
XIN CHO TÔI
 
Xin cho tôi trước sau như một
Là người bảo vệ cho ai đơn chiếc.
Là người dẫn đường cho ai lạc bước
Là con tàu đưa kẻ ra khơi.
Là chiếc cầu đưa người sang sông,
Là chỗ trú cho ai đang nguy ngập .
ngọn đèn trong đêm tăm tối
Là chốn dung thân cho kẻ không nhà.
Là người hầu cho ai cần đến
 
Xin cho tôi trước sau như một
Trọn hạnh lành nguyện độ chúng sanh.
Xin cho tôi trước sau như một
Đem an lạc về khắp muôn nơi.
 
Trích trong Biển trí huệ (Ocean of Wisdom) của Đức Dalai Lama thứ 14
(Đào Chính và Đoan Nghiêm biên dịch)
 
May I become at all times, both now and forever
A protector for those without protection
A guide for those who have lost their way
A ship for those with ocean to cross
A bridge for those with river to cross
A sanctuary for those in danger
A lamp for those without light
A place of refuge for those who lack shelter
And a servant to all in need.

Xin Cho Tôi - Diệu Như

Lời: Phóng tác lời nguyện của Dalai Lama thứ 14
Nhạc: Diệu Như
Tiếng hát : Diệu Như

CLICK icon tam giác để nghe - CLICK icon 3 dấu chấm để download

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
122,483