HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0167 Thơ Không Lạc: CÁT BỤI

Friday, March 19, 202110:58 AM(View: 812)

CÁT BỤI

DD0167 Thơ Không Lạc CÁT BỤI 

Người từ cát bụi tới đây

Về đâu ai biết, mai này hóa thân

Chiều gần lại, sáng xa dần

Lại hoàn cát bụi, bao lần hóa duyên.

 

Người từ cát bụi hợp duyên

Trở về lại chốn, cõi miền trần gian

Tiếp tục kiếp xưa bạt ngàn

Rẽ vào lối cũ, luyện an Tâm trần

 

Chiều gần lại , sáng xa dần

Lại hoàn cát bụi, chờ lần hóa duyên

Hợp duyên bước vào cửa Thiền

Sửa Tâm sửa Tánh, đúng duyên về nhà.

                 
               
Tiểu thất

                  3/19/2021

                                         Không Lạc                      

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,476