HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0168 Thanh Bạch: Tinh Tấn

Tuesday, March 23, 20213:45 PM(View: 787)
TINH TẤN
blank
Trong đề tài của Ni Sư là "Xâu chuỗi bồ đề của cư sĩ chúng ta", Ni Sư phân chia ra các giai đoạn tu tập lần lượt gồm có : Trí năng tỉnh ngộ, quy y ngũ giới, nghe pháp, thiền quán, thiền chỉ, thiền định (biết không lời), thiền nhận biết, thiền tuệ : như thực, tĩnh thức biết, nhận thức (không lời), thể nhập chân như.
 
Để có thể trả lời câu hỏi của Cô, chúng ta cần thông hiểusuy gẫm về từng bước con đường tu tập để đạt thành đạo, thoát khổ, giác ngộgiải thoát.
blank
Câu hỏi Ni Sư nêu lên là "Cái gì là điều kiện quan trọng nhất trên con đường tu tập của người cư sĩ"? Hay "Sợi chỉ đỏ xuyên suốt xâu chuỗi bồ đề qua các giai đoạn tu tập là gì? 
 
Với sự tu tập còn nông cạn, sơ cơ, thiền sinh mạn phép trả lời: đó là Sự tinh tấn vì :
 
- Tinh tấn là luôn luôn chuyên tâm nhất trí, cố gắng không ngừng để tiến tới một mục đích toàn thiện, tốt đẹp. Theo đạo Phật, đó là mục đích thoát khổ, giác ngộ, giải thoát. Tính chất tinh tấn trong đạo Phật là làm tăng trưởng những việc lành đã phát sinh. Tinh tấn là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy ta tiến mau. Tinh tấn có thể ví như là dầu xăng trong bộ máy xe hơi. Máy dù tốt, người lái dù giỏi, mà không có xăng, chiếc xe hơi vẫn nằm ỳ tại chỗ.
 
Lời dặn cuối cùng của Đức Thế Tôn với các đệ tử trước khi Ngài nhập Niết bàn là :
"Hỡi các đệ tử, hãy tinh tấn lên để được giải thoát!"
 
Thanh Bạch
(ĐT Montreal)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,535