HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0170 Như Chiếu: ĐI CHO HẾT CUỘC HÀNH TRÌNH

Wednesday, March 24, 202112:18 PM(View: 960)
 ĐI CHO HẾT CUỘC HÀNH TRÌNH 
blank

Bài viết "Xâu chuỗi bồ đề của cư sĩ chúng ta" của Cô thật sự là món quà vô giá cho chúng con. Bài viết vừa là một tóm tắt các giai đoạn người cư sĩ phải đi qua, vừa là một lời nhắc nhở, động viên chúng con trên con đường tâm linh.
 
Nếu nhìn lại các xâu chuỗi bồ đề của Đức Phật, tỳ kheo và người cư sĩ, chúng ta sẽ nhận ra điểm bắt đầu đều giống nhau là "Tỉnh ngộ"; bước kế tiếp là "nghe pháp", rồi sau đó Đức Phật lên đường "tìm đạo"; vị tỳ kheo thì "xuất gia"; còn người cư sĩ thì "quy y, thọ giới". Các giai đoạn tiếp theo là những bước tu tập, thực hành cho đến khi đạt được kết quả.
blank 
Bởi thế, Tỉnh ngộ là điểm mấu chốt quan trọng trên bước đường tu. Nếu Đức Phật không tỉnh ngộ, sớm nhận ra 4 cái khổ của con người, thì ngày nay chúng ta đã không biết đến những chân lý tuyệt vời để mà học hỏi. Nếu không tỉnh ngộ, không cương quyết cắt ái ly gia thọ đại giới thì ngày nay chúng ta đã không có được những Chánh tăng hoằng dương Phật pháp khắp mọi nơi. Và nếu không tỉnh ngộ, tìm hiểu và theo học các lớp thiền Tánh không thì chúng ta đã không ngồi đọc những dòng chữ này.
 
Thế thì cái gì là "Sợi chỉ đỏ xuyên suốt các hột bồ đề?" Quan trọng ở đây là hai từ "xuyên suốt", có nghĩa là liên tục, không ngắt đoạn. Từng hột, từng hột bồ đề được sợi chỉ kết nối lại thành một xâu chuỗi. Cái gì kết nối các giai đoạn tu tập? Cái gì xuyên suốt con đường tâm linh? Cái gì mà nhờ nó, những hột bồ đề mới được xâu kết - những bước đường tu mới được liên tục? Hay nói khác hơn cái gì mà nếu không có, người tu sẽ không đi đến được chặng cuối cùng?
 
Phải chăng đó là sự quyết tâm, là ý chí tu tập, là niềm khao khát được giải thoát? Có quyết tâm thì mới tinh tấn thực hành. Có ý chí mạnh mẽ thì mới không thoái chuyển giữa chặng đường tu. Có khát khao tìm cầu giải thoát thì mới có ngày thành tựu đạo quả.
 
Con đường tâm linh đầy những chông gai thử thách của cuộc đời, đầy các "mảnh chai" nghiệp báo từ quá khứ. Không có quyết tâm, người đi đường sẽ bỏ cuộc khi đạp phải gai. Không có ý chí, kẻ bộ hành sẽ quay đầu khi dẫm mảnh miểng chai. Không khát khao qua đến được "bờ bên kia", chúng sanh sẽ dễ duôi buông xuôi để mặc cho những tham ái dẫn dắt sai khiến.
blank
Bước đầu tiên trên con đường tâm linhtrí năng tỉnh ngộ sâu sắc, để không thoái tâm, để kiên nhẫn, quyết tâm, từ đó mới nghe pháp, thông hiểu giáo lý và nắm vững cách thực hành, sau đó mới dấn thân thực hành.
 
Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã căn dặn “Vạn pháp đều vô thường, có sanh sẽ có diệt. Cố gắng lên! Hãy tinh tấn nỗ lực theo Chánh Đạo mà đi để được giải thoát!". Nhưng cần phải có quyết tâm, ý chí thì chúng ta mới có đủ sức mạnh, động lực thôi thúc ta tinh tấn thực hành, cần mẫn tu tập. Không có quyết tâm, ý chí thì cho dù tỉnh ngộ mà không chịu tự bước đi thì vẫn cứ khổ đau. Không có quyết tâm, ý chí thì cho dù bước đi mà mau chán nản, sớm bỏ cuộc thì vẫn mãi luân hồi
 
Câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật có kể rằng "Sau khi thọ nhận xong bát cháo sữa do hai cô gái (Sujata và Supriya) dâng cúng, Ngài liền đặt cái bát xuống dòng Ni Liên mà thệ nguyệnTa nguyện đạt được giác ngộ rốt ráo, nếu lời nguyện của ta thành sự thật thì chiếc bát này sẽ trôi ngược dòng.” Ngay lúc ấy một luồng nước xoáy đã làm cho chiếc bát trôi ngược dòng. 
blank
Sau đó Ngài đã băng qua bên kia dòng Ni Liên Thiền, có một người nông dân cúng dường bó cỏ Kusa, Ngài bèn dùng bó cỏ làm gối lót tọa thiền, rồi đến ngồi tại một gốc cây Bồ đềphát nguyện
“Nếu không đạt thành đạo quả, ta quyết không đứng dậy và không rời khỏi chỗ này.” Qua đó, chúng ta có thể thấy khát khao giải thoát của Ngài mạnh mẽ đến chừng nào. Nếu không có một ý chí không gì lay chuyển nổi như thế thì nhân loại ngày nay đã không có đươc một vị Phật Chánh đẳng Chánh giác đi vào lịch sử.
 
Con đường tâm linh đòi hỏi một quyết tâm tu không thối chuyển, một ý chí sắt đá không thể bẽ gãy. Từ điểm xuất phátTỉnh ngộ đến đích cuối cùng, dù là Thể nhập Chân Như, Nhập Niết bàn hay Chứng ngộ ba minh, nếu không có sợi chỉ đỏ "ý chí - quyết tâm" xuyên suốt thì những hột bồ đề - từng giai đoạn tu tập từ thấp đến cao, sẽ không thể nào được kết lại thành xâu chuỗi, với nút thắt cuối cùng là một nơ hoa đỏ - kết quả của mục tiêu ban đầu mình đã chọn.
blank
Chúc mỗi người chúng ta có được một quyết tâm mạnh mẽ, một ý chí kiên cường để tinh tấnkiên nhẫn đi cho hết cuộc hành trình.
 
Như Chiếu
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,465