HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0171 Thơ Không Lạc: HỚP MỘT NGỤM TRÀ

Monday, March 29, 20218:47 AM(View: 731)

HỚP MỘT NGỤM TRÀ

 DD0171 Thơ Không Lạc HỚP MỘT NGỤM TRÀ

  Sáng  nay

hớp một ngụm trà

Tìm xem quá khứ có là
đang đây

 

Lắng nghe

Có quậy Tâm  này

 

Không !

Không !

Tâm vẫn trống không

  đây mà !

 

   Tương lai

Cũng chẳng lân la

   Hiện tại

Chỉ thấy như là

    đang đây !

 

 Chỉ thấy

Tách trà đong đầy

Khói lên nghi ngút

Thấy đây  vô thường !!!

                  Không Lạc

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
149,465