HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lich TU HOC tháng 7, 2010

Sunday, March 14, 201012:00 AM(View: 2084)

Bắc California - Sacramento

Khóa Thiền Căn Bản 67

- Học từ ngày 5 đến 16 tháng 7.
- Chuyên đề: "Làm Chủ Sự Suy Nghĩ."

Khóa Bát Nhã lớp Trung Cấp 1

- Học từ ngày 17 đến 25 tháng 7.
- Thời khóa học:
* Thứ Bảy và Chủ nhật: 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thứ Hai đến thứ Sáu: từ 6 đến 9 giờ tối.
- Ban tổ chức:
* Anh Chí Hải, điện thoại: (530) 758-7410; Email: chuongvphan@yahoo.com

Houston, Texas

Khóa Thiền cho tuổi trẻ

- Học 2 ngày 30 và 31 tháng 7.
- Chuyên đề: "Vài phương thức thực hành Thiền đơn giản để giảm stress."
- Ban tổ chức:
* Cô Tâm Như, điện thoại: (281) 495-1061; Email: bethivo2@yahoo.com
* Cô An Như, điện thoại: (281) 568-7070; Email: trankimvy@aol.com

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,137,066