HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lich TU HOC tháng 8, 2010

Sunday, March 14, 201012:00 AM(View: 2215)

Houston, Texas

Khóa Thiền Căn Bản 68

- Học 7 ngày, từ ngày 1 đến 7 tháng 8.
- Chuyên đề: "Làm Chủ Sự Suy Nghĩ."

Khóa Bát Nhã lớp Trung Cấp 1

Học 7 ngày, từ ngày 8 đến 14 tháng 8.

Lên đài truyền hình ngày 27 hay 28 tháng 8

Thầy Thiền Chủ và Tiến sĩ Michael Erb thuyết trình.

Ra mắt sách "Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học"

- Ngày Chủ Nhật, 29 tháng 8.
- Chi tiết sẽ được thông báo thêm sau.
- Ban tổ chức:
* Cô Tâm Như, điện thoại: (281) 495-1061; Email: bethivo2@yahoo.com
* Cô An Như, điện thoại: (281) 568-7070; Email: trankimvy@aol.com
* Anh Giác Tấn, điện thoại: (281) 948-2060; Email: danhtruongk23@yahoo.com

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,137,057