HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lich TU HOC tháng 9, 2010

Sunday, March 14, 201012:00 AM(View: 2193)

Nam California

Ra mắt sách "Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học"

- Ngày thứ Bảy, 4 tháng 9.
- Chi tiết sẽ được thông báo thêm sau.

Bắc California - San Jose

Ra mắt sách "Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học"

- Ngày Chủ nhật, 5 tháng 9.
- Chi tiết sẽ được thông báo thêm sau.

Toronto, Canada

Giảng cho đại chúng

- Ngày Chủ nhật, 12 tháng 9.
- Chủ đề: "Thiền và sức khoẻ con người."

Lớp tăng cường Bát Nhã

- Học 7 ngày, từ ngày 13 đến 19 tháng 9.
- Thực hành Chân Như Định qua 4 giai đoạn.
- Tánh giác và Phật Tánh.
- Bổ túc những chủ đề chưa học.

Khóa Thiền Căn Bản thứ 69

- Học 7 ngày, từ ngày 20 đến 26 tháng 9.
- Chủ đề: "Làm Chủ Sự Suy Nghĩ."
- Ban tổ chức:
* Cô Minh Hải, điện thoại: (905) 764-6765; Email: grene_thumb35@yahoo.com
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,136,646