HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 11, 2010

Sunday, March 14, 201012:00 AM(View: 2188)

Thiền viện Tánh Không

Khóa Bát Nhã lớp Trung Cấp 1

- Học 7 ngày, từ ngày 15 đến 21 tháng 11.
- Ban tổ chức:
* Cô Kim Chung, Email: kimchung_nguyen11@yahoo.com
* Cô Thu Vân, Email: thuvanduong@sbcglobal.net

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,136,676