HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Lịch TU HỌC tháng 12, 2010

Sunday, March 14, 201012:00 AM(View: 2113)

Thiền viện Tánh Không

Khóa Giáo Thọ 2 ngày

Học 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật, 4 và 5 tháng 6. Học từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Mãn Khóa An Cư vào cuối tháng 12

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,137,086