HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0212: Thơ Diệu Như MỪNG PHẬT ĐẢN - Diễn ngâm: Diệu Như - Thực hiện Video: HƯNG HUỲNH

Tuesday, May 25, 20218:07 AM(View: 609)

Mừng Phật Đản
DD0212 Thơ Diệu Như MỪNG PHẬT ĐẢN


Mừng Phật đản quay trở về tĩnh lặng

Nhớ ơn Ngài gieo hạt giống từ bi
Trong nước biển chỉ toàn là vị mặn
Pháp của Ngài , vị Giải Thoát  tử sinh !
Trong cõi đời ô trược quá sinh linh
Luôn ghi nhớ, pháp hữu vi huyễn hóa
Đời vô thường, không có gì vĩnh cửu
Sống  thường hằng,Chân Ngã, Tâm Bất Sinh !
Lòng chiêm ngưỡng Thế Tôn - Chánh Đẳng Giác.
Ngài chỉ đường cho chúng sanh rõ sáng
Bấy lâu nay mờ mịt bởi vô minh
Tập khí sâu dày , che lấp Tâm mình 
Cứ tưởng rằng ngũ uẩn này là thật.
Nên tranh đua -thù hận lắm khổ đau !
Tham sân si chồng chất hãy mau mau.

Sớm chuyển hóa qua tư duy - thiền tập
Ơn Phật Tổ chúng con xin ghi tạc
Lần trang kinh - hát vô tự bài ca 
Nhập Vô môn - Tâm bất động diệu kỳ !
Lòng thanh thản giữa dòng đời ô trược .
Bước vào đời, đời chẳng dính trong ta !
             
Diệu Như 

         Mùa Phật Đản 23/5/21
____________________________________________
Mừng Phật Đản 
audio-icon_thumbnail

Diệu Như diễn ngâm

(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)

Thơ Diệu Như MỪNG PHẬT ĐẢN 2021 
Diễn ngâm: Diệu Như
Thực hiện Video: HƯNG HUỲNH
https://www.youtube.com/watch?v=r3dqmnyqwhgSend comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
100,178