HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0213: Thơ Tuệ Vinh - KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PL.2565 – DL.2021

Tuesday, May 25, 20218:16 PM(View: 884)

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN

PL.2565 – DL.2021
DD0213 Thơ Tuệ Vinh - KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PL.2565 – DL.2021

Ngày rằm trăng sáng lung linh

Cỏ cây hoa lá, trông xinh đẹp nào!

Lòng em sao thấy nao nao,

Phật Đản lại đến, dâng trào niềm vui .

 

Thuận theo dòng chảy êm xuôi,

Luyến đời xa đạo, đắm mùi thế gian .

Đại dịch Cô-Vid lan tràn

Tâm chưa tỉnh ngộ, lại càng khổ thân .

 

Giờ đây là dịp em cần,

Phát lời nguyện lớn, theo chân Phật Đà .

Đản Sinh của Tất Đạt Đa,

Thắp lên ngọn đuốc, Ta Bà chuyển luân .

 

Phật Đản đâu phải đón Xuân,

Hạ qua, Thu đến, Đông tàn, lại Xuân .

Đến - Đi cứ mãi xoay vần,

Mà là thoát khổ, nhận chân Đạo lành .

 

Xem Ngài Thái Tử tinh anh,

Xuất gia thành Đạo, đắc thành Như Lai .

Còn em cứ mãi lai rai,

Tà tà đắm nhiễm trần ai muôn đời !

 

Giờ em như ở biển khơi,

Vớ được khúc gỗ, đổi đời trầm luân .

Mừng Phật Đản, lại Mừng Xuân,

Xuân Tâm Xuân Thể, là Xuân cõi lòng !

 

Ngày ngày em chỉ cầu mong,

Nguyện cho sinh chúng thoát vòng vô minh,

Riêng em KHÔNG NÓI : tâm kinh,

Tứ thời tinh tấn, hành trình về Quê .

 

Mừng Phật Đản, thoát lầm mê,

Tánh Không (Thiền) trực chỉ, sơn khê sá gì,

Nhập thất tu học em đi,

Minh Tâm Kiến Tánh, vui gì sánh hơn !

 

Kính lạy Bồ Tát đã ban ơn

Mừng cho nhân thế rõ lý chơn

Phật Ngài ban rải bao nhiêu Pháp

Đản sinh Phật sử rõ nguồn cơn.

Tuệ Vinh 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
100,180