HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0214 Thơ Diệu Nhân : TẮM PHẬT

Tuesday, May 25, 20218:30 PM(View: 792)

TẮM PHẬT
DD0214 Thơ Diệu Nhân  TẮM PHẬT

Phật ở trong tâm của mọi người

Vẫn luôn chiếu sáng, vẫn rạng ngời

Vô minh che khuất, nên ô nhiễm

Phật đành mai một.  Mãi luân hồi !

 

Nhìn lại tâm mình để mà tu

Nếu không ô nhiễm, không tầm tứ,

Lậu hoặc, tùy miên, cùng kiết sử

Vắng bóng tâm đời, hiện Tâm Như !

 

Đâu chỉ một năm có một lần

Tắm Phật nhân ngày Phật Đản Sanh

Là người con Phật, ta chăm chút,

Tắm gội tâm mình sạch tham, sân...

 

Tham, sân chấm dứt, si cũng tan !

Ba con rắn độc ra khỏi hang

Trả lại Tâm Như luôn ngời sáng

Ấy là Tắm Phật, báo thâm ân !!!

 

Diệu Nhân

Mùa Phật Đản 2021

 

Reader's Comment
Monday, May 31, 20219:06 PM
Guest
PHẬT TÁNH trong tâm của mọi người chứ không phải "Phật ở trong tâm của mọi người"!. Nếu như trong tâm của ai đó mà đã có Phật thì "vô minh" không thể nào "che khuất" ánh sáng "rạng ngời của "Phật" được, và đã là Phật thì không thể có chuyện "mai một" và "mãi luân hồi"!
Thursday, May 27, 20214:38 PM
Guest
Bài thơ ts nghĩa. It touches my mind.
Cám ơn Diệu Nhân.
Uyển Như
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
100,296