HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  Audio book: 4 CD "Thiền Luận Vấn Đáp"

  Monday, June 14, 201012:00 AM(View: 14292)

  Hội Thiền Tánh Không phát hành audio book "Thiền Luận Vấn Đáp"

  Hội Thiền Tánh Không vừa phát hành một bộ Audio Book gồm có 4 CD đọc từ quyển sách "Thiền Luận Vấn Đáp" của Thầy Thích Thông Triệt.   Audio book: THIỀN LUẬN VẤN ĐÁP

  Người sọan: Thầy Thích Thông Triệt - Người đọc: Thuần Đạo - Minh Đạo

  blank

  blank

  blank

  blank

  blank

  ________________________________________________________________________

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Monday, March 28, 2016(View: 10277)
  Nhân ngày Truyền Thống 3 tháng 4 năm 2016 tại Tổ Đình Tánh Không, Hội Thiền Tánh Không Houston, Texas đã thực hiện và sẽ cho phát hành bộ sách nói (audio book) tên là: "Luận Giảng Vấn Đáp Về Tiến Trình Tu ChứngThành Đạo Của Đức Phật".
  Monday, June 14, 2010(View: 12451)
  Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 20-4-2009.
  Monday, June 14, 2010(View: 13432)
  Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 19-4-2009.
  Friday, April 30, 2010(View: 12989)
  Audio Book: " Tìm HiểuỨng Dụng Thiền Phật Giáo " Tập 2, Cuốn 2 với đề tài " Tác Dụng Của Thiền Đối Với Đời Sống Con Người " của Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt, phát hành 2005.
  Wednesday, April 21, 2010(View: 12073)
  1,254,985